Denzinger

In deze lijst kunt u zoeken naar het Denzinger-nummer en de daarbij behorende tekst vinden, zoals deze in de database opgenomen is.
DH = Denzinger Hünermann (nummering vanaf edities 1963)
DS = Denzinger Schönmetzer (nummering tot aan 1963)
Een nadere uitleg over Denzinger-nummers vindt u hier.

Deze tabel is een weergave van de DH- en DS-nummers van alinea’s van vertaalde documenten opgenomen in deze database. Er wordt gewerkt aan het vertalen van de ontbrekende alinea’s/documenten met DH/DS-nummers.
Wanneer je op de documentnaam klikt, zie je de afzonderlijk nummers en kun je het document bij het hoofdstuk of de paragraaf met de betreffende alinea openen.

Overzicht van DH-nummers die horen bij alinea's in de documenten

Aantal documenten: 232 | Aantal alinea's 2371
30
(lat) Symbolum Apostolorum (485)
30
(nl) Symbolum Apostolorum (485)
75
(nl) Quicumque (429)
123
(nl) Canon (314) / 1e Synode van Arles
150
(nl) Credo van Nicea - Constantinopel (381) / 1e Concilie van Constantinopel
212
(nl) Consultenti tibi (405) / Paus Innocentius I
238
(nl) Indiculus (577) / Pseudo Celestinus
250
(nl) Epistula II Cyrilli Alexandrini ad Nestorium (430) / Cyrillus van Alexandrië / Concilie van Efese
290
(nl) Lectis dilectionis tuae - Tomus I Leonis (449) / Paus Leo I de Grote
300
(nl) Sessio V - Definitio de duabus naturis Christi (451) / Concilie van Chalcedon
317
(nl) Promisse me memini - Tomus II Leonis (458) / Paus Leo I de Grote
370
(nl) Canones (2e Synode van Orange) (529) / 2e Synode van Orange
550
(nl) Sessio VIII (681) / 3e Concilie van Constantinopel
553
(nl) Sessio XVIII - Definitio de duabus in Christo voluntatibus et opertionibus (681) / 3e Concilie van Constantinopel
561
(nl) Regi Regum (682) / Paus Leo II
600
(nl) Sessio VII - Definitio de sacris imaginibus (787) / 2e Concilie van Nicea
604
(nl) Sessio VIII - (787) / 2e Concilie van Nicea
621
(nl) De libero arbitrio hominis et de praedestinatione (853) / Synode van Quiercy
650
(nl) Sessio X - Canones (870) / 4e Concilie van Constantinopel
668
(nl) Unum Est (873) / Paus Johannes VIII
700
(nl) Geloofsbelijdenis van Berengarius (1079) / 6e Synode van Rome
710
(lat) Canones (1123) / Concilium Lateranense I
710
(nl) Canones (1123) / 1e Concilie van Lateranen
715
(nl) Canones (1139) / 2e Concilie van Lateranen
751
(nl) Canones (1179) / 3e Concilie van Lateranen
753
(nl) In civitate tua (1179) / Paus Alexander III
754
(nl) Ex publico instrumento (1179) / Paus Alexander III
755
(nl) Verum post (1179) / Paus Alexander III
757
(nl) Aan de Bisschop Pontius van Clermont (1179) / Paus Alexander III
782
(en) Cum Marthae Circa (1202) / Paus Innocentius III
798
(en) In Quadam Nostra (1209) / Paus Innocentius III
800
(nl) Caput 1: De fide catholica (1215) / 4e Concilie van Lateranen
803
(nl) Caput 2. De errore Abbatis Ioachim (1215) / 4e Concilie van Lateranen
809
(nl) Caput 3. De haereticis (Waldensibus) (1215) / 4e Concilie van Lateranen
810
(nl) Caput 4. De superbia Graecorum contra Latinos (1215) / 4e Concilie van Lateranen
811
(nl) Caput 5. De dignitate Patriarcharum (1215) / 4e Concilie van Lateranen
812
(nl) Caput 21. De confessione facienda, et non revelanda a sacerdote, et saltem in Pascha communicando (1215) / 4e Concilie van Lateranen
815
(nl) Caput 22. Quod infirmi prius provideant animae quam corpori (1215) / 4e Concilie van Lateranen
816
(nl) Caput 41. De continuatione bonae fidei in omni praescriptione (1215) / 4e Concilie van Lateranen
817
(nl) Caput 51. De poena contrahentium clandestina matrimonia. (1215) / 4e Concilie van Lateranen
818
(nl) Caput 62. De reliquiis Sanctorum (1215) / 4e Concilie van Lateranen
820
(nl) Caput 63. De simonie (1215) / 4e Concilie van Lateranen
830
(nl) Sub catholicae professione (1254) / Paus Innocentius IV
846
(nl) Transiturus de hoc mundo (1264) / Paus Urbanus IV
850
(nl) Sessio II - Constitutionis de summa Trinitate et fide catholica (1274) / 2e Concilie van Lyon
851
(nl) Sessio IV - Professio fidei Michaelis Palaeologi (1274) / 2e Concilie van Lyon
868
(nl) Antiquorum habet fida relatio (1300) / Paus Bonifatius VIII
891
(nl) Ad nostrum qui (1312) / Concilie van Vienne
900
(nl) Fidei catholicae (1312) / Concilie van Vienne
906
(nl) Ex gravi ad Nos (1312) / Concilie van Vienne
908
(nl) Exivi de parediso (1312) / Concilie van Vienne
1151
(nl) Sessie VIII - Errores Johannis Wyclif (1415) / Concilie van Konstanz
1198
(nl) Sessie XIII - Cum in Nonnullis (1415) / Concilie van Konstanz
1201
(nl) Sessio XV - Errores Johannis Hus (1415) / Concilie van Konstanz
1235
(nl) Sessie XV - Quilibet Tyrannus (1415) / Concilie van Konstanz
1247
(nl) Inter Cunctas (1418) / Paus Martinus V
1290
(nl) Gerentes ad vos (1427) / Paus Martinus V
1300
(nl) Sessio VI - Laetentur caeli - Decretum pro Graecis (1439) / Concilie van Florence
1309
(nl) Moyses vir Dei (1439) / Paus Eugenius IV
1310
(nl) Exsultate Deo (1439) / Concilie van Florence
1330
(nl) Sessio XI - Cantate Domino (1442) / Concilie van Florence
1404
(nl) Romani Pontificis provida (1477) / Paus Sixtus IV
1440
(nl) Sessio VIII - Apostolici regiminis (1513) / Paus Leo X / 5e Concilie van Lateranen
1442
(nl) Sessio X - Inter Multiplices (1515) / Paus Leo X / 5e Concilie van Lateranen
1445
(nl) Sessio XI - Pastor Aeternus Gregem (1516) / Paus Leo X / 5e Concilie van Lateranen
1447
(nl) Cum postquam (1518) / Paus Leo X
1451
(nl) Exsurge Domine (1520) / Paus Leo X
1495
(lat) Pastorale Officium (1537) / Paus Paulus III
1495
(nl) Pastorale Officium (1537) / Paus Paulus III
1497
(nl) Altitudo divini consilii (1537) / Paus Paulus III
1501
(lat) Sessio IV - Recipiuntur Libris Sacris et de traditionibus recipiendis (1546) / Concilium Tridentinum
1501
(nl) Sessio IV - Recipiuntur Libris Sacris et de traditionibus recipiendis (1546) / Concilie van Trente
1506
(lat) Sessio IV - Recipitur vulgata editio Bibliae praescribiturque modus interpretandi Sacram Scripturam (1546) / Concilium Tridentinum
1506
(nl) Sessio IV - Recipitur vulgata editio Bibliae praescribiturque modus interpretandi Sacram Scripturam (1546) / Concilie van Trente
1510
(nl) Sessio V - Decretum super peccato originali (1546) / Concilie van Trente
1520
(nl) Sessio VI - Decretum de iustificatione (1547) / Concilie van Trente
1600
(nl) Sessio VII - Decretum de Sacramentis (1547) / Concilie van Trente
1635
(nl) Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia (1551) / Concilie van Trente
1667
(nl) Sessio XIV - Doctrina de sacramento poenitentiae (1551) / Concilie van Trente
1694
(nl) Sessio XIV - Doctrina de sacramento extremae unctionis (1551) / Concilie van Trente
1725
(nl) Sessio XXI - Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum (1562) / Concilie van Trente
1738
(nl) Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (1562) / Concilie van Trente
1760
(nl) Sessio XXII - Doctrina de usus calices (1562) / Concilie van Trente
1763
(lat) Sessio XXIII - Doctrina de sacramento ordinis (1563) / Concilium Tridentinum
1763
(nl) Sessio XXIII - Doctrina de sacramento ordinis (1563) / Concilie van Trente
1797
(lat) Sessio XXIV - Doctrina de sacramento matrimonii (1563) / Concilium Tridentinum
1797
(nl) Sessio XXIV - Doctrina de sacramento matrimonii (1563) / Concilie van Trente
1813
(nl) Sessio XXIV - De clandestinitate matrimonium irritante (1563) / Concilie van Trente
1820
(nl) Sessio XXV - Decretum de purgatorio (1563) / Concilie van Trente
1821
(nl) Sessio XXV - De invocatione, veneratione et reliquiis Sanctorum et sacris imaginibus (1563) / Concilie van Trente
1830
(nl) Sessio XXV - Decretum Reform (1563) / Concilie van Trente
1835
(nl) Sessio XXV - Decretum de indulgentiis (1563) / Concilie van Trente
1847
(nl) Benedictus Deus (1564) / Paus Pius IV / Concilie van Trente
1851
(nl) Dominici gregis custodiae (1564) / Paus Pius IV / Concilie van Trente
1862
(nl) Iniunctum nobis (1564) / Paus Pius IV
1999
(nl) Sanctissimus Dominus (1647) / Heilig Officie
2015
(nl) Sollicitudo Omnium Ecclesiarum (1661) / Paus Alexander VII
2600
(nl) Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis (1794) / Paus Pius VI