Periodieke schenking/gift

Periodieke schenkingen of giften aan Stichting InterKerk, een afspraak om een reeks van jaarlijkse giften te doen om deze site ook de komende jaren mogelijk te maken, zijn een fiscaal aantrekkelijke manier van geven. Omdat de Stichting InterKerk door de Belastingdienst is erkend als ANBI-instelling gelden er voor periodieke schenkingen aan InterKerk geen drempel en geen maximum voor de aftrek van de Nederlandse inkomstenbelasting.

Kenmerken periodieke gift:

 • Minimaal gaat met 5 jaar de verplichting aan om een bedrag over te maken.
 • Er is geen drempel voor de aftrek van de Inkomstenbelasting en ook geen maximum
  • Voor "gewone giften" gelden de regels zoals de fiscus die geeft. (verwijst naar een externe website)

Bij voorbaat al hartelijke dank dat u deze vorm van financiële ondersteuning wilt overwegen!

Een periodieke gift hoeft niet meer via een notaris vastgelegd te worden, zoals vroeger verplicht was. U kunt een periodieke gift vastleggen via een wederzijds contract (twee exemplaren).

Stappenplan:

 1. U download het formulier van de schenkingsakte (“Overeenkomst – Periodieke gift in geld”) van de site van de Belastingdienst (opent in een nieuw tabblad). Het bestaat uit twee delen, een deel voor de schenker en een deel voor de ontvanger.
 2. beide exemplaren geheel invullen (zie ook hieronder) en
 3. vervolgens uitprinten en
 4. van de benodigde handtekeningen (van u zelf en indien van toepassing van uw partner) voorzien
 5. beide exemplaren per post sturen naar Secretariaat Stichting InterKerk, Johannastraat 35, 5616 PP Eindhoven.
 6. na controle en ondertekening van onze kant ontvangt u uw eigen exemplaar retour. U bewaart een exemplaar voor uw administratie.
 7. de betalingen regelt u zelf door jaarlijks de overschrijving(en) te doen naar IBAN: DE65 370601931017834017 BIC: GENODED1PAX (voor verdere informatie over hoe u een overboeking kunt doen zie de donatie-pagina) ieder jaar voor het totale bedrag dat u in de overeenkomst heeft aangegeven.
 8. de gift, die is vastgelegd in het contract en ook feitelijk is voldaan, is dan volledig aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting.
 9. u bewaart het aan u door ons teruggestuurde formulier. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen

Invullen van het formulier

Daar waar op het formulier de gegevens van onze Stichting gevraagd wordt kunt u alvast de volgende gegevens invullen.

 • Bij nr. 1 (voorkant van het formulier) en bij nr. 4a (achterkant van het formulier) – Naam instelling of vereniging: R.K. Stichting tot Bevordering van elektronische media door kerken en kerkelijke instellingen, kortweg Stichting InterKerk (vul het in voorzover er ruimte voor is)
 • Bij nr. 4b (achterkant van het formulier) – Transactienummer: op het door ons ondertekende exemplaar voor u zullen we dit unieke nummer vermelden
 • Bij nr. 4c (achterkant van het formulier) – RSIN/fiscaal nummer: 809009560

Tips voor bij uw belastingaangifte

 • De belastingdienst vraagt bij de aangifte om het RSIN van het goede doel dat u steunt, het RSIN van Stichting InterKerk is: 809009560.
 • Het transactienummer wordt door de belastingdienst om gevraagd, deze vindt u op de achterkant van de overeenkomst.
 • Ons volledige IBAN bankrekeningnummer is DE65 37060193 1017834017

Toch liever nu een eenmalige gift doen

U kunt ook direct een eenmalige gift overmaken: zie daartoe de speciale donatiepagina.