Doneren

Geachte bezoeker van deze site,

Allereerst hartelijke dank voor uw bezoek aan deze site. Stichting InterKerk heeft als één van haar doelstellingen om kerkelijke informatie te geven via het internet.

Voor zowel het in stand houden van de techniek van de site, het beschikbaar maken op internet en het dataverkeer dat het veroorzaakt en in sommige gevallen om teksten te kunnen plaatsen, worden echter kosten gemaakt, ook al wordt het leeuwendeel van de activiteiten door vrijwilligers gedaan. Ook de verdere verbetering van de techniek vraagt investeringen. Vandaar de vraag of u, deze site niet alleen zou willen steunen met uw aandacht en met uw gebed, maar ook financieel wilt steunen.

Een eenmalige gift kunt u hieronder regelen, maar een periodieke schenking kan in veel gevallen fiscaal gunstig zijn voor veel donateurs.

Bedrag

Ook kunt u een gift rechtstreeks overmaken op onze bankrekening.

DE65 370601931017834017
(BIC:GENODED1PAX)
t.n.v. Stg. InterKerk, Rotterdam.

Dit is een bankrekening die aangehouden wordt bij de Duitse “Pax Bank”, een Katholieke Bank van en voor Katholieke instellingen.

Bij voorbaat dank voor uw steun!!!

Informatie over Stg. InterKerk

Stichting InterKerk is een stichting die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel H27184763 als “R.K. Stichting tot Bevordering van elektronische media door kerken en kerkelijke instellingen” kortweg “Stg. InterKerk” statutair gevestigd te Poeldijk.

Zij is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als een “instelling voor het algemeen belang” en vanaf 1 januari 2008 als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het BTW-nummer is NL809009560B01. Het RSIN of fiscaal nummer is 809009560.

Postadres: Secretariaat Stg. InterKerk
Mathenesserlaan 305c,
3021 HK Rotterdam
tel.: 06 404 122 48

Heeft u vragen over uw gift (zoals verzoek om nadere informatie of het terugboeken van een eerder overgemaakt bedrag) kunt u zich in contact stellen met de penningmeester van de Stichting: finadm@interkerk.nl.

Zie “ANBI pagina van de Belastingdienst” en vul in het veld “instellingen” in “bevordering media” en bij “vestigingsplaats” “Rotterdam” (de statutaire vestigingsplaats is Poeldijk, het contactadres is sinds 2021 in Rotterdam).

Giften zijn daarom, binnen de fiscale grenzen, in Nederland aftrekbaar. Nadere informatie over de fiscaliteiten is te vinden op de site van de belastingdienst.

Zie voor nadere informatie de website van Stichting InterKerk zelf.