Denzinger Uitleg

Heinrich Denzinger, Enchiriodion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum – Compendium van de Geloofsbelijdenissen en kerkelijke uitspraken in zaken geloof en zeden.

Vanaf ca. 1860 is Heinrich Denzinger begonnen de belangrijkste kerkelijke uitspraken te verzamelen. Diverse mensen hebben nadien de verzameling bijgewerkt, gereorganiseerd en aangevuld. Vaak worden in documenten van Paus Pius XI tot en met Johannes XXIII verwezen naar de uitgave die als Denzinger Schönmetzer bekend staat. Na 1963 is er een zeer forse aanpassing geweest en vanaf 1987 bestaat er een editie waar naast de oorspronkelijke Latijnse (en enkele Griekse) teksten een Duitse vertaling is geplaatst. Inmiddels zijn er ook edities met Spaanse en Engelstalige vertalingen.

DS = Denzinger “Enchiridion Symbolorum” vóór 196332 (bewerkt en geredigeerd door Adolf Schönmetzer SJ)

DH = Denzinger “Enchiridion Symbolorum” ná 1963 (bewerkt en geredigeerd door Peter Hünermann)

De versie van ná 1963 kent een belangrijke hernummering. Voorzover bekend worden nummers van één van beide edities of beide aan alinea’s toegevoegd en staan vermeld in de servicekolom (klik op de alinea en van rechts schuift deze in). In een aantal gevallen lopen de alineanummers van onze database niet gelijk op met die van de Denzinger. Ook heeft de Denzinger soms maar een gedeelte van een alinea opgenomen, terwijl in deze database de volledige alinea is opgenomen (zonder dat aangegeven staat welk tekstgedeelte tot de Denzinger behoort).

Het overzicht van in deze database vermelde Denzinger-nummers is te vinden in de betreffende lijst onder de menuknop “Denzinger“.

 

Latijns/Franse versie
Engelstalige versie
Migne
Migne Patrologia Latina
Googlebook drukversie Denzinger

P.S.: Deze ‘Denzinger‘ is niet te verwarren met de “Denzinger Bergoglio”, waar tal van uitspraken van Paus Franciscus getoetst worden, al dan niet onder aanhaling van deze officiële, door de Kerk erkende uitspraken, en daarmee aan het officiële kerkelijk Leergezag.