• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Prefect voor de Christelijke Eenheid vraagt meer moed

(kerknet.be) - De Zwitserse kardinaal Kurt Koch, de voorzitter van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen, heeft in een bijdrage in de Duitse krant Die Tagepost gepleit voor meer oecumenische moed bij zowel katholieken als orthodoxen. Enerzijds moeten katholieken toegeven dat zij nog niet het niveau van synodaliteit hebben bereikt dat theologisch mogelijk is en dat zij zich nog te weinig heeft ingespannen om het primaat van de bisschop van Rome als een niet louter (kerk)juridische constructie te verduidelijken.

Anderzijds moeten orthodoxe kerken dan weer erkennen dat niet enkel de katholieke, maar ook de orthodoxe Kerk een hele evolutie heeft doorgemaakt, in het bijzonder met betrekking tot de versterking van de autocefalie (ndr. de zelfstandigheid van plaatselijke Kerken): De ernstige innerlijke-orthodoxe spanningen, die vooral tot uiting kwamen bij de 'Heilige en Grote Synode' van de orthodoxe kerken in Kreta in 2016, suggereren dat een primaatschap op universeel niveau van de kerk niet alleen mogelijk en theologisch legitiem is, maar ook noodzakelijk is.

Koch zegt nog dat hij ervan overtuigd is dat de erkenning van het primaatschap van de paus een belangrijke bijdrage kan leveren aan het herstel van de ene en onverdeelde Kerk in Oost en West. Het uur van christelijke moed is aangebroken. Wij houden van elkaar en wij belijden hetzelfde gemeenschappelijke geloof. Laten wij samen optrekken om de wil van de Heer te volbrengen, zodat de kerk mag schitteren, de wereld kan geloven en de vrede van God tot iedereen kan komen.

Bron: Die Tagespost

Publicatiedatum: 25 juli 2021
Laatst bewerkt: 26 juli 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam