• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kardinaal Simonis overleden

(Kerknet.be) - De Nederlandse kardinaal Adrianus Johannes Simonis (1931-2020), die van 1983 tot 2007 aartsbisschop was van Utrecht, is woensdag op 88-jarige leeftijd overleden. Hij werd op 26 november 1931 geboren in Lisse (Zuid-Holland) als zoon van een tandarts en werd op 15 juni 1957 tot priester gewijd. Op 30 december 1970 benoemde paus Paulus VI hem - tot veler verrassing én ongenoegen - tot bisschop van Rotterdam, de bisschopswijding volgde op 20 maart 1971. Op 3 december 1983 werd mgr. Simonis de nieuwe aartsbisschop van Utrecht en daarmee de 69ste opvolger van Sint-Willibrord. Op 25 mei 1985 creëerde paus Johannes Paulus II aartsbisschop Simonis tot kardinaal. In 2007 ging hij met emeritaat. Hij werd opgevolgd door Wim Eijk, die daarvoor bisschop was van Groningen-Leeuwarden. Een aantal jaren geleden keerde hij terug naar het bisdom Rotterdam waarvan hij nog altijd priester was. Hij ging wonen in een zorgcentrum in Voorhout. In de middag van 2 september werd de terminale kardinaal overgebracht naar een hospice in Sassenheim, waar hij even later is gestorven.

Ad Simonis studeerde aan het Angelicum, de pauselijke universiteit van de dominicanen in Rome, en aan het Pauselijk Bijbelinstituut. Daar promoveerde hij in 1966 in de exegese op een proefschrift over Jezus als de Goede Herder in het evangelie van Johannes. Terug in Nederland werd hij kapelaan van de H. Sacramentsparochie in Den Haag en rector van het Rode Kruisziekenhuis aldaar.

In Memoriam kardinaal Simonis

Op 29 december 1970 benoemde paus Paulus VI hem tot bisschop van Rotterdam. Kardinaal Bernardus Alfrink, de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, toonde zich destijds teleurgesteld over de benoeming van de als conservatief bekend staande Simonis. In 1971 werd Simonis door Alfrink tot bisschop gewijd. In de praktijk bleek hij niet de ultraconservatieve geestelijke te zijn waarvoor velen hem hadden aangezien. Als bisschopsspreuk koos hij: Ut cognoscant te (Opdat zij U kennen). Als bisschop van Rotterdam woonde hij in 1980 de Bijzondere Synode voor de Nederlands Bisschoppen bij, die door paus Joannes Paulus II was bijeengeroepen om de tegenstellingen binnen het Nederlandse episcopaat te overwinnen.

Op 27 juni 1983 benoemde paus Johannes Paulus II hem ook tot aartsbisschop-coadjutor van Utrecht. Als zodanig stond hij aanvankelijk kardinaal Johannes Willebrands ter zijde. Eind 1983 volgde Simonis hem definitief op als aartsbisschop. Binnen katholiek Nederland leidde deze benoeming tot beroering onder de progressieve katholieken, die er een teken in zagen dat Rome zijn greep op de roerige kerkprovincie probeerde te verstevigen.

Op het consistorie van 25 mei 1985 werd Ad Simonis tot kardinaal verheven. Paus Johannes Paulus II wees hem de titelkerk San Clemente toe, die eerder ook de titelkerk was geweest van de Nederlandse kardinaal Jan de Jong. Als kardinaal werd hij in Nederland almaar populairder. Hij was als aartsbisschop van Utrecht dan ook eerder iemand die trachtte te verbinden dan iemand die vooral bekend stond om zijn rechtzinnigheid. In 2005 nam kardinaal Simonis nog deel aan het conclaaf dat leidde tot de verkiezing van paus Benedictus XVI. Twee jaar later ging hij met emeritaat en werd hij als aartsbisschop van Utrecht opgevolgd door kardinaal Wim Eijk.

Bron: kro-ncrv.nl/katholieknieuws/rkkerk.nl/Aartsbisdom Utrecht

Zie ook Paus Franciscus - Telegram
Rouwtelegram naar aanleiding van het overlijden van kardinaal Simonis
(3 september 2020)
van Paus Franciscus

Publicatiedatum: 3 september 2020
Laatst bewerkt: 7 september 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam