• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Synodevaders schrijven een Boodschap aan het Volk van God

VATICAAN (Kerknet/VIS/SIR/RadVat) – De synodevaders roepen in hun vrijdag gepubliceerde slotboodschap op tot een spirituele en theologische benadering van de Bijbel. Beide benaderingen vullen elkaar aan en sluiten enerzijds een fundamentalistische Bijbellezing uit, terwijl ze anderzijds ook verhinderen dat de Bijbel herleid wordt tot een ethisch en cultureel getuigenis uit het verleden. De deelnemers aan de synode spreken hun dankbaarheid uit aan iedereen die betrokken is bij de verkondiging.
De slotverklaring vormt de bekroning van het bijna drie weken durende overleg van bisschoppen uit de hele wereld over het woord van God in het leven en de zending van de katholieke Kerk. Het document bestaat uit vier delen die respectievelijk de openbaring, Jezus Christus, de Kerk en haar zending behandelen. “Tot die Kerk”, zo schrijft de slotverklaring, “ behoren ook onze orthodoxe en protestantse broeders”. En de gelovigen worden opgeroepen tot dialoog met “mannen en vrouwen van andere godsdiensten”.
De synodevaders onderstrepen de centrale plaats van de Bijbel in de christelijke gezinnen. “In ieder huis moet een Bijbel zijn, die er op een waardige manier op een bijzondere plaats bewaard wordt. Ouders en kinderen moeten erin lezen en ermee bidden.” De bisschoppen herinneren eraan dat de Bijbel eeuwenlang het belangrijkste referentiepunt was voor kunst, literatuur, muziek en het denken, evenals het morele handelen. Tegelijk roepen zij ook op radio, internet, cd-rom, dvd, i-pod, de pers en culturele en maatschappelijke gebeurtenissen beter te benutten voor de verkondiging. Het is ook de opdracht van de Kerk daarbij een taal en een woordenschat te leren ontwikkelen die jongeren aanspreekt.

Zie dossier: 12e Gewone Bisschoppensynode - Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk

Publicatiedatum: 25 oktober 2008
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam