• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Men kan Jezus niet kennen zonder problemen te hebben

Een Christen kan Jezus niet kennen “in eerste klas”, “in alle rust”, en “problemen” vermijden, maar in het dagelijks leven, doorheen drie talen: “verstand, hart, daad”, zei Paus Franciscus vanmorgen in de H. Mis.

Op de weg van alledag

De Paus gaf volgens Radio Vaticana commentaar bij de vraag van koning Herodes in het Evangelie van vandaag “wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor?” (Lc. 9, 7-9). Deze vraag wordt gesteld door iedereen die Jezus ontmoet, hetzij “uit nieuwsgierigheid” hetzij om “zekerheid” te hebben of nog door ieder die, zoals in het Evangelie, “bang is van die man”, van de consequenties die Hij met zich kan meebrengen.

Volgens de Paus is de vraag: “maar wie is degene die zoveel problemen veroorzaakt?”. Want “Jezus maakt problemen”: “men kan Jezus niet kennen zonder problemen te hebben. En ik zou durven zeggen: als ge een probleem wilt, neem de weg om Jezus te kennen. En ge zult er niet één hebben, maar vele!”.

Nochtans, “het is de weg om Jezus te kennen: men kan Jezus niet kennen in eerste klas. Jezus kent men op de weg van alledag. Men kan Jezus niet kennen in alle rust, noch in de bibliotheek …”.

Intelligentie, hart, daad

Zeker, "men kan Jezus in de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
kennen", en men dient zelfs de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
te "bestuderen" om “de Zoon van God te kennen, die gekomen is om de mens te redden” en om “heel de schoonheid van de heilsgeschiedenis, van de liefde van de Vader te begrijpen”.

“Maar het is niet voldoende Hem met het verstand te kennen: het is een stap. Het is noodzakelijk Hem te kennen door dialoog met Hem, door met Hem te spreken, in het gebed, op de knieën.”

Wie “niet bidt, spreekt niet met Jezus”, kent Hem niet: hij kent “de dingen van Jezus”, maar “dat is niet de kennis van het hart, door het gebed gegeven. Jezus kennen met het hart, in het gebed, door dialoog met Hem”.

Indien verstand en hart "helpen", is dat echter "onvoldoende": “er is een derde weg om Jezus te kennen: de sequela, de navolging. Met Hem op weg gaan”.

Het gaat erom “te gaan, Zijn wegen te gaan, op weg te zijn”, dat wil zeggen “Jezus te kennen door de taal van de daad”.

Tenslotte, roepen de drie talen van “het verstand, het hart en de daad” op tot engagement: “men kan Jezus niet kennen zonder bij Hem betrokken te zijn, zonder zijn leven op Hem te richten. Wanneer zoveel mensen de vraag stelden “maar wie is die man?”, antwoordt het woord van God: “Wilt ge weten wie Hij is? Lees wat de Kerk over Hem zegt, spreek met Hem in het gebed en ga met Hem op weg. Zo zult ge weten wie die man is”. Dat is de weg! Ieder moet zijn keuze maken!”.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie ook Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus

Publicatiedatum: 26 september 2013
Laatst bewerkt: 27 september 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam