• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
III.5

Ik richt mij tenslotte en in het bijzonder tot mijn broeders bisschoppen. Moge dit jaar een goede gelegenheid zijn om het Godgewijde leven van harte en met vreugde te verwelkomen als een spirituele schat die bijdraagt tot het welzijn van gans het lichaam van Christus Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 43 en niet enkel tot dat van de religieuze families. “Het godgewijde leven is een gave aan de Kerk, het wordt in de Kerk geboren, het wordt in de Kerk geboren, het groeit in de Kerk en is helemaal gericht op de Kerk”. Mgr. J.M. Bergoglio, Interventie tijdens de Bisschoppensynode over het gewijde leven en de missie en zending in Kerk e wereld, 16e Algemene bijeenkomst, 13 oktober 1994 Als gave aan de Kerk, is het daarom geenszins een geïsoleerde of marginale realiteit, maar maakt het ten diepste deel uit van de Kerk. Het moet gesitueerd worden in het hart zelf van de Kerk en is van doorslaggevend belang voor de zending van de Kerk, omdat het uitdrukking geeft aan het diepste wezen van de christelijke roeping en het streven van heel de Kerk als Bruid naar de vereniging met haar enige Bruidegom. Het godgewijde leven is dus onlosmakelijk “verbonden met haar leven en heiligheid”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 44

In deze context nodig ik u uit, herders van de Kerk, om met grote zorg de verschillende charismata in uw gemeenschappen aan te moedigen, zowel zij die op een lange geschiedenis kunnen bogen als de nieuwe. Zet hen aan om de weg van de onderscheiding te bewandelen en verleent hen de nodige assistentie. De Godgewijde vrouwen en mannen die lijden omdat ze het moeilijk hebben, moet u met tedere liefde nabij zijn. Maakt vooral gebruik van de uitoefening van uw leerambt om het volk van God de waarde van het Godgewijde leven te leren ontdekken, zodat men er de schoonheid en de heiligheid van de Kerk in kan zien schitteren. Ik vertrouw dit Jaar van het Godgewijde Leven toe aan Maria, de luisterende Maagd die alles in haar hart overwoog, want zij was de eerste leerling van haar beminde Zoon. Naar haar zien wij op, de geliefde dochter van de Vader, bekleed met alle genadegaven en onovertrefbaar model voor allen die God liefdevol willen volgen en hun naaste dienen.

Van nu af aan dank ik, samen met jullie, de Heer voor zijn genadegaven en het licht dat Hij over ons laat schijnen. Ik ben de tochtgenoot van jullie allemaal, met de Apostolische Zegen.

Vanuit Vaticaanstad, de 21ste november 2014, op het feest van Maria Opdracht.

Franciscus

Document

Naam: AAN DE GODGEWIJDEN
Bij gelegenheid van het Jaar van het Godgewijde Leven
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 november 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / religieuzen.be (2e gewijzigde versie)
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam