• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Niet om ons, Heer, niet om ons: laat het wezen tot eer van uw naam, om uw goedheid en om uw trouw.
Waarom mogen de heidenen dat zeggen: 'waar houdt zich die God van hen op?'
Weet: onze God is in de hemel, Hij voltrekt al wat Hem behaagt.
Hun goden zijn afgoden: zilver en goud, maaksel van mensenhanden:
hebben een mond - maar zij kunnen niet spreken, ogen hebben ze - kunnen niet zien,
oren hebben ze - kunnen niet horen, hebben een neus - en toch ruiken zij niets!
Kunnen met hun handen niet grijpen, kunnen met hun voeten niet gaan. Verstoken van stem is hun keel.
En hun evenbeeld zijn hun makers, ja elk die op hen zich verlaat.
Israël, bouw op de Heer, - hun hulp en hun schild dat is Hij!
Huis van Aäron, bouw op de Heer, - hun hulp en hun schild dat is Hij!
Gij die de Heer vreest, bouwt op de Heer, - hun hulp en hun schild dat is Hij!
Ons gedenkt de Heer, Hij wil ons zegenen, Hij wil zegenen Israëls huis, wil zegenen het huis van Aäron;
wil zegenen die vrezen de Heer de kleinen, de groten tesamen.
Hij make u talrijk, de Heer, talrijk uzelf en uw kinderen.
Gezegend dan gij door de Heer, die gemaakt heeft hemel en aarde:
de hemel behoort aan de Heer, aan het mensdom schonk Hij de aarde.
Niet de doden spreken Gods lof, geen van wie zijn gedaald in de stilte;
maar wij, wij zegenen God, van thans tot in eeuwigheid. Godlof!

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam