• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De voorbeelden van de Heiligen staan ons voor ogen, die in de Eucharistie het voedsel vonden voor hun weg naar de volmaaktheid. Hoe dikwijls hebben zij tranen van ontroering vergoten in de ervaring van dit grote mysterie en onzegbare uren van "bruidsvreugde" doorgebracht bij het Sacrament van het altaar. Moge vooral de heilige Maagd ons helpen, die met heel haar bestaan de logica van de Eucharistie beleefde. "De Kerk ziet naar Maria als naar haar voorafbeelding en is geroepen haar na te volgen, ook in haar band met dit allerheiligst Mysterie". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 53 Het Eucharistisch Brood dat wij ontvangen is het onbevlekte vlees van haar Zoon: "Wees gegroet waarachtig lichaam geboren uit de Maagd Maria" (Ave verum corpus natum de Maria Virgine). Moge de Kerk in dit Jaar van genade, daarbij ondersteund door Maria, een nieuw elan opdoen voor haar zending en steeds meer in de Eucharistie de bron en het hoogtepunt erkennen van heel haar leven.

Moge mijn Zegen allen bereiken en genade en vreugde met zich brengen,

gegeven vanuit het Vaticaan, op 7 oktober,
de gedachtenis van de heilige Maagd Maria van de Rozenkrans,
in het jaar 2004, het zesentwintigste van mijn pontificaat,

Johannes Paulus II

Document

Naam: MANE NOBISCUM, DOMINE
Blijf bij ons, Heer
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr. (definitieve versie)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam