• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het gebed veronderstelt een inspanning en een strijd tegen onszelf en tegen de listen van de verleider. Het gevecht van het gebed is onafscheidelijk verbonden met het "geestelijke gevecht", dat noodzakelijk is om te wennen aan een leven in de Geest van Christus: men bidt zoals men leeft, omdat men leeft zoals men bidt.
In het gevecht van het gebed moeten wij het hoofd bieden aan verkeerde opvattingen, aan verschillende mentaliteiten die gangbaar zijn, aan de ervaring van onze mislukkingen. Het is gepast om op deze bekoringen die twijfel wekken omtrent het nut of zelfs maar de mogelijkheid van het gebed, te reageren met een houding van nederigheid, vertrouwen en volharding.
De voornaamste moeilijkheden bij het beoefenen van het gebed zijn de verstrooiing en de dorheid. Het middel hiertegen is gelegen in het geloof, de bekering en de waakzaamheid van het hart.
Er zijn twee veel voorkomende bekoringen die het gebed bedreigen: het gebrek aan geloof en de lusteloosheid; deze laatste is een vorm van neerslachtigheid die te wijten is aan de verslapping van de ascese en die leidt tot ontmoediging.
Het kinderlijke vertrouwen wordt op de proef gesteld, wanneer wij het gevoel hebben dat wij niet altijd verhoord worden. Het evangelie nodigt ons uit om bij ons zelf te rade te gaan of ons gebed wel in overeenstemming is met het verlangen van de Geest.

"Bidt zonder ophouden" (1 Tess. 5, 17). Het is altijd mogelijk om te bidden. Het is zelfs levensnoodzakelijk. Christelijk gebed en christelijk leven zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Het gebed van het Uur van Jezus, dat met recht het "hogepriesterlijke gebed" Vgl. Joh. 17 wordt genoemd, vat het hele bestel van de schepping en van het heil beknopt samen. Het is een inspiratiebron voor de grote beden van het Onze Vader.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam