• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De gemeenschap verzekert de sociale rechtvaardigheid door de voorwaarden te scheppen die aan groepen en enkelingen de gelegenheid bieden te verwerven wat hun toekomt.
Eerbied voor de menselijke persoon ziet de ander als een "ander ik" Dit veronderstelt eerbiediging van de fundamentele rechten die voortvloeien uit de waardigheid van de persoon.
De gelijkheid onder de mensen steunt op hun persoonlijke waardigheid en op de rechten die hieruit voortvloeien.
Verschillen tussen de mensen behoren tot het plan van God die wil dat wij elkaar nodig hebben. Verschillen moeten tot naastenliefde aansporen.
De gelijkwaardigheid van de menselijke personen vraagt om inspanningen, om buitensporige sociale en economische verschillen te verkleinen en onrechtvaardige verschillen af te schaffen.
Solidariteit is een eminent christelijke deugd. Ze verdeelt de geestelijke goederen nog meer dan de materiële.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam