• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Dit leergezag staat echter niet boven het woord van God, maar is de dienaar ervan door alleen te leren wat overgeleverd is, voor zover het namelijk dit overgeleverde woord, krachtens goddelijke opdracht en met de bijstand van de heilige Geest, met eerbied aanhoort, heilig bewaart en trouw uiteenzet en doordat het uit deze ene geloofsschat alles put wat het als door God geopenbaard te geloven voorhoudt". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 10. vert. uit Lat.

Alinea's in de marge van alinea 86

De Kerk, de gemeenschap die leeft in het geloof van de apostelen, en die dat geloof doorgeeft, is de plaats waar wij de Heilige Geest leren kennen:

 • in de Schriften die Hij geïnspireerd heeft;
 • in de Overlevering, waarvan de Kerkvaders de steeds actuele getuigen zijn;
 • in het leergezag van de Kerk, dat Hij bijstaat;
 • in de sacramentele liturgie door middel van woorden en symbolen, waarin de Heilige Geest ons in contact brengt met Christus;
 • in het gebed, waarin Hij voor ons ten beste spreekt;
 • in de genadegaven en de bedieningen waardoor de Kerk opgebouwd wordt;
 • in de tekenen van het apostolisch en missionair leven;
 • in het getuigenis van de heiligen, waarin Hij zijn heiligheid laat zien en het heilswerk voortzet.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam