• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De afsluitende lofprijzing "Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid" herneemt, bij wijze van inclusie, de drie eerste beden aan onze Vader de verheerlijking van zijn naam, de komst van zijn rijk en de kracht van zijn reddende wil. Maar deze herneming gebeurt in de vorm van aanbidding en dankzegging, zoals in de hemelse liturgie. Vgl. Openb. 1,6 Vgl. Openb. 4, 11 Vgl. Openb. 5, 13 De vorst van deze wereld had zich deze drie titels, die van het koningschap, de kracht en de heerlijkheid door middel van bedrog toegeëigend; Vgl. Lc. 4, 5-6 Christus, de Heer, geeft ze terug aan zijn Vader en onze Vader, totdat Hij Hem het koninkrijk in handen geeft, op het moment dat het heilsmysterie voorgoed zal worden voltooid en God alles in allen zal zijn. Vgl. 1 Kor. 15, 24-28

"Aan het slot van het gebed zegt u: 'Amen' , wat betekent: 'zo geschiede', Vgl. Lc. 1, 38 Daarmee onderstrepen wij wat het gebed inhoudt, dat ons door God geleerd is". H. Cyrillus van Jeruzalem, Tweede mystagogische catechese, Catecheses Mystagogicae. 5,18, vert. uit Gr.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam