• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jezus maakt van de liefde het nieuwe gebod . Vgl. Joh. 13, 34 Door de zijnen te beminnen "tot het uiterste" (Joh. 13, 1) openbaart Hij de liefde van de Vader die Hij ontvangt. Door elkaar te beminnen volgen de leerlingen de liefde van Jezus na, die ze ook in zich ontvangen. Daarom zegt Jezus: "Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde" (Joh. 15, 9). En ook nog: "Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad" (Joh. 15, 12).

Alinea's in de marge van alinea 1823

De evangelische wet houdt de beslissende keuze in tussen de "twee wegen" Vgl. Mt. 7,13-14 en het in praktijk brengen van de woorden van de Heer.' Vgl. Mt. 7,21-27 ze wordt samengevat in de gulden regel: "Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Dit is wet en Profeten" (Mt. 7,12). Vgl. Lc. 6,31

Heel de evangelische Wet ligt vervat in het "nieuwe gebod " van Jezus (Joh. 13,34) dat wij elkaar moeten liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Vgl. Joh. 15,12

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam