• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is van belang in de catechese, in volle helderheid, de vreugde en de vereisten van de weg van Christus te doen kennen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Catechese geven in onze tijd, Catechesi Tradendae (16 okt 1979), 29 De catechese van het "nieuwe leven" (Rom. 6, 4) in Hem zal omvatten:

 • een catechese over de Heilige Geest, innerlijke Leermeester van het leven naar Christus' voorbeeld, aangename gast en vriend die het nieuwe leven inspireert, leidt, zuivert en versterkt;
 • een catechese over de genade, want juist door de genade worden wij gered en door de genade kunnen onze werken ook vrucht dragen voor het eeuwig leven;
 • een catechese over de zaligsprekingen, want de weg van Christus is samengevat in de zaligsprekingen, de enige weg naar de eeuwige gelukzaligheid waarnaar het hart van de mens verlangt;
 • een catechese over zonde en vergeving, want zonder zichzelf zondaar te weten, kan de mens de waarheid over zichzelf niet kennen, wat een voorwaarde is voor een juiste handelwijze. En zonder het aanbod van de vergeving zou hij deze waarheid niet kunnen verdragen;
 • een catechese over de menselijke deugden, die de schoonheid en aantrekkelijkheid van de juiste gesteldheid voor het goede laat inzien;
 • een catechese over de christelijke deugden van geloof, hoop en liefde, die zich op grootmoedige wijze laat bezielen door het voorbeeld van de heiligen;
 • een catechese over het dubbele gebod van de liefde, dat ontvouwd wordt in de Catechismus-Compendium
  Tien Geboden
  ()
  ;
 • een catechese over de Kerk, want in de veelzijdige uitwisseling van "geestelijke goederen" in de "gemeenschap van de heiligen" kan het christelijk leven groeien, zich ontplooien en doorgegeven worden.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam