• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties vanuit document

UBI PRIMUM
Zodra Wij waren verheven

(Soort document: Paus Leo XII - Encycliek)

Paus Leo XII - 5 mei 1824

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties vanuit dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties vanuit dit document naar documenten:
Alineanummer van dit document van waaruit gerefereerd wordt, wordt tussen haakjes weergegeven.
 
HEILIGE VADER
Paus Pius VII
Brieven

Paus Pius VII - Brief
Magno et Acerbo
Over vertalingen van de H. Schrift (3 september 1816)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XII - Encycliek
Ubi Primum
Zodra Wij waren verheven
(5 mei 1824)

 
Paus Pius VI
Encyclieken

H. Paus Leo I de Grote


CONCILIES EN SYNODES
Concilie van Trente

Concilie van Trente
Sessio XXIII - De Reform.
Zitting XXIII - Decreet van de Hervorming (15 juli 1563)
(1 resultaat)
Alinea Concilie van Trente
Sessio XXIII - De Reform.
Zitting XXIII - Decreet van de Hervorming (15 juli 1563)
(Paus Leo XII - Encycliek
Ubi Primum
Zodra Wij waren verheven
(5 mei 1824)
)

 

KERKELIJKE SCHRIJVERS
H. Augustinus

H. Augustinus
De Haeresibus
Ketters en scheurmakers (1 januari 428)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XII - Encycliek
Ubi Primum
Zodra Wij waren verheven
(5 mei 1824)

 
H. Augustinus
In Iohannis Evangelium Tractatus ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XII - Encycliek
Ubi Primum
Zodra Wij waren verheven
(5 mei 1824)

 
H. Augustinus
Enarrationes in Psalmos ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XII - Encycliek
Ubi Primum
Zodra Wij waren verheven
(5 mei 1824)

 
H. Augustinus
Epistulae
Brieven ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XII - Encycliek
Ubi Primum
Zodra Wij waren verheven
(5 mei 1824)

 
H. Eusebius van Caesarea

H. Eusebius van Caesarea
Historia Ecclesiastica
Geschiedenis van de Kerk ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XII - Encycliek
Ubi Primum
Zodra Wij waren verheven
(5 mei 1824)

 
H. Hieronymus

H. Hieronymus
In epist. ad Gal. ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Leo XII - Encycliek
Ubi Primum
Zodra Wij waren verheven
(5 mei 1824)
, Paus Leo XII - Encycliek
Ubi Primum
Zodra Wij waren verheven
(5 mei 1824)

 
Pseudo Augustinus

Pseudo Augustinus
De symb. ad catech. sermo ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XII - Encycliek
Ubi Primum
Zodra Wij waren verheven
(5 mei 1824)

 
Referenties vanuit dit document naar dossiers: Geen referenties vanuit dit document naar dossiers gevonden.

 
 
 

Document

Naam: UBI PRIMUM
Zodra Wij waren verheven
Soort: Paus Leo XII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XII
Datum: 5 mei 1824
Copyrights: © 1854, Bullarii Romani continuatio, volume 8 (Prati: In Tipografia Aldina, 1854), pp. 53-57
© 2021, Vert. vanuit het Latijn: Dr. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering en tussenkopjes: redactie
Bewerkt: 16 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam