• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

DECREET OVER COPYRIGHTS

De Libreria Editrice Vaticana is, als instelling die aan de Heilige Stoel is verbonden, belast met de uitoefening en de bescherming, tot in de eeuwigheid en overal ter wereld, van alle morele rechten van het auteurschap en alle exclusieve rechten van het economisch gebruik daarvan, geen enkele uitgesloten of uitgezonderd, van alle handelingen en documenten door middel waarvan de Heilige Vader zijn leergezag uitoefent.

Bij de uitvoering van deze taak treedt Libreria Editrice Vaticana, in de persoon van de directeur en wettelijk vertegenwoordiger pro tempore, op in naam en in het belang van de Heilige Stoel, met de bevoegdheid om elke daad van beschikking over de rechten zelf te stellen, juridische en gerechtelijke stappen te ondernemen, elke actie voor te stellen die gericht is op de volledige bescherming en verwezenlijking van deze rechten, om zich te verzetten tegen elke vordering of eis van derden, overeenkomstig de bepalingen van internationale verdragen en conventies waartoe de Heilige Stoel is toegetreden.

Vanuit het Vaticaan, 13 mei 2005.
+ Angelus Kard. Sodano
Staatssecretaris

Document

Naam: DECREET OVER COPYRIGHTS
Soort: Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Auteur: Angelo Kard. Sodano
Datum: 13 mei 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / AAS 97e jrg nr 6, p. 798-799
Werkvert. uit het Italiaans: redactie
Bewerkt: 28 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam