• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Beste vrienden, met deze 21ste Wereldjongerendag, die we 9 april a.s. zullen vieren, beginnen we aan een geestelijke pelgrimstocht naar de mondiale ontmoeting van jongeren die plaats zal vinden in Sydney, in juli 2008.

We zullen ons op deze grote afspraak voorbereiden door over het thema "de Heilige Geest en de zending" samen na te denken in op elkaar volgende etappes.

  • Dit jaar, concentreren we onze aandacht op de Heilige Geest als Geest van Waarheid, die ons Christus openbaart, het vleesgeworden Woord, door het hart van eenieder te openen voor het Woord van het heil dat naar de volle Waarheid leidt.
  • Het volgend jaar, in 2007, zullen we mediteren over een vers van het Evangelie van Johannes: "Zoals ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben" (Joh. 13, 34), en zullen we nog dieper ontdekken dat de heilige Geest Geest van liefde is, die ons de goddelijke liefde instort en ons gevoelig maakt voor de materiële en geestelijke nood van onze broeders en zusters.
  • Zo zullen we de mondiale ontmoeting van 2008 bereiken, die dan tot thema zal hebben: "Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn" (Hand. 1, 8).

Document

Naam: DAT ZIJ JULLIE LEERT HET WOORD VAN GOD TE ONTVANGEN
Boodschap aan de jongeren van de wereld bij gelegenheid van de 21e Wereld Jongeren Dag (9 april 2006)
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam