• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De auteur van de Brief aan de Hebreeën schrijft: "Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens" (Hebr. 4, 12).

Het is goed om deze aansporing serieus te nemen en het woord van God te beschouwen als een "wapen" dat onmisbaar is voor de geestelijke strijd. Het werkt ook zo en draagt vrucht, mits we er naar leren luisteren met de bedoeling het vervolgens ook te gehoorzamen.

De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
legt uit: "Gehoorzamen (gehoor geven) in het geloof is: zich uit vrije wil onderwerpen aan het gehoorde woord, omdat God, de Waarheid zelf, borg staat voor de waarheid ervan" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 144.

Is Abraham het voorbeeld van dit luisteren dat gehoorzamen is, Salomo van zijn kant blijkt een gepassioneerde zoeker naar de wijsheid die in het woord vervat ligt. Wanneer God hem vraagt: "Wat wilt ge dat Ik u geef?", antwoord de wijze koning hem: "Geef uw dienaar een opmerkzame geest" (1 Kon. 3, 5.9).

Het geheim om tot zo'n "opmerkzame geest" te komen, bestaat erin je een hart te vormen dat weet te luisteren. Dat bereik je door zonder ophouden het woord van God te overwegen, en door er in geworteld te blijven met het vaste voornemen het beter te leren kennen.

Document

Naam: DAT ZIJ JULLIE LEERT HET WOORD VAN GOD TE ONTVANGEN
Boodschap aan de jongeren van de wereld bij gelegenheid van de 21e Wereld Jongeren Dag (9 april 2006)
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam