• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De term “meditatie” heeft in de loop van de geschiedenis verschillende betekenissen gehad. Ook binnen het Christendom duidt het op verschillende geestelijke ervaringen. Maar er zijn wel enkele gemeenschappelijke lijnen en ook hierbij helpt ons de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
die het volgende zegt: “De meditatiemethoden variëren even sterk als de geestelijke leermeesters. (...) Maar een methode is niet meer dan een leidraad; wat telt is dat men, met de Heilige Geest, vooruitgaat op de enige weg van het gebed: Christus Jezus.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2797 Hier wordt verwezen naar een reisgezel, die ons leidt: de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest is christelijke meditatie niet mogelijk. Hij is het die ons leidt naar de ontmoeting met Jezus. Jezus heeft ons immers gezegd: “Ik zal jullie de Heilige Geest zenden. Hij zal jullie onderrichten en uitleggen.” Ook in de meditatie is de Heilige Geest de gids om verder te gaan naar de ontmoeting met Jezus Christus.

Met andere woorden: er zijn veel christelijke meditatiemethoden. Sommige zijn erg sober, andere meer uitgewerkt. Sommige spelen in op de verstandelijke vermogens van de mens, andere eerder op de gevoelens en emoties. Het zijn methoden. Alle zijn belangrijk. Alle kunnen aangewend worden in de mate dat ze bijdragen om de ervaring van het geloof tot een gebeuren van de hele persoon te doen worden. Niet slechts de geest bidt. Heel de mens bidt, het geheel van de persoon bidt en niet slechts het gevoel. De Ouden zegden gewoonlijk dat het hart het orgaan van het gebed is. Zo maakten zij duidelijk dat heel de persoon, vertrekkend vanuit zijn kern, het hart, met God in relatie treedt en niet slechts enkele van zijn zintuigen. Men moet dus altijd bedenken dat de methode een weg is, niet het doel. Gelijkwelke gebedsmethode, als ze christelijk wil zijn, maakt deel uit van de navolging van Christus en dat is het wezen van ons geloof. Meditatiemethoden zijn wegen die men moet gaan om tot ontmoeting met Jezus te komen. Wie op de weg blijft stilstaan en slechts naar de weg kijkt, zal Jezus nooit vinden. Je zult van de weg een god maken, terwijl de weg een middel is om je naar Jezus te brengen. De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
preciseert: “De meditatie zet de gedachte, de verbeelding, de emotie en het verlangen aan het werk. Deze activering is noodzakelijk om de geloofsovertuiging te verdiepen, de bekering van het hart op te wekken en de wil om Christus te volgen te versterken. Het christelijk gebed legt er zich bij voorkeur op toe om ‘de geheimen van Christus’ te overwegen.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2708

Document

Naam: GEBED 31. - MEDITATIE
Catechesereeks over het gebed - Bibliotheek van Apostolische Paleis
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 28 april 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 28 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam