• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MARTHæ, MARIæ ET LAZARI
Decreet over toevoeging aan de Romeinse kalender van de HH. Martha, Maria en Lazarus

DECREET

over de viering van de heilige Martha, Maria en Lazarus

in de Romeinse Algemene Kalender

In het huis van Bethanië ervoer de Heer Jezus het familie- en vriendschapsgevoel van Martha, Maria en Lazarus; daarom wordt in het Evangelie van Johannes gezegd dat Hij hen liefhad. Martha ontving Hem edelmoedig in gastvrijheid, Maria luisterde aandachtig naar Zijn woord, en Lazarus stond onmiddellijk op uit het graf op bevel van Hem die de dood had vernederd.

De onzekerheid die in de traditie van de Latijnse Kerk bestond over de identiteit van Maria - de Magdalena aan wie Christus na zijn verrijzenis verscheen, de zuster van Martha, en de zondares wier zonden de Heer had vergeven - en die doorslaggevend was voor het feit dat alleen Martha op 29 juli in de Congregatie voor de Riten
Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum
Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender (21 maart 1969)
wordt vereerd, is in recentere studies en tijden opgelost, zoals blijkt uit de vernieuwde Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Martyrologium Romanum
editio typica altera
(29 juni 2004)
, die op die dag ook Maria en Lazarus herdenkt. In sommige kalenders worden op deze dag ook deze drie broer en zussen gevierd.

Daarom heeft paus Franciscus, met het oog op het belangrijke getuigenis van het Evangelie dat zij aflegden door de Heer Jezus in hun huis te ontvangen, aandachtig naar hem te luisteren en te geloven dat Hij de Verrijzenis en het Leven is, op voorstel van dit Dicasterium bevolen dat de herdenkingsdag van de heilige Martha, Maria en Lazarus op 29 juli in de Congregatie voor de Riten
Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum
Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender (21 maart 1969)
wordt opgenomen.

Onder deze naam moet de gedenkdag dus worden opgenomen in alle kalenders en liturgische boeken voor de viering van de Mis en de Getijdengebed; de veranderingen en toevoegingen die in de liturgische teksten moeten worden aangebracht, volgens de bijlage bij dit decreet N.v.d.r.: op deze site niet opgenomen, moeten door de Bisschopsconferenties worden vertaald en goedgekeurd en, na bevestiging door dit Dicasterium, worden gepubliceerd.

Niettegenstaande andersluidende bepalingen.

Van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, op 26 januari 2021, de feestdag van de heilige bisschoppen Timoteüs en Titus.

Robertus Kard. Sarah
Prefect

+ Arthur Roche
Aartsbisschop secretaris

Document

Naam: MARTHæ, MARIæ ET LAZARI
Decreet over toevoeging aan de Romeinse kalender van de HH. Martha, Maria en Lazarus
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 26 januari 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / NRL
Werkvert. uit het Latijn, alineaverdeling, -nummering: redactie
Bewerkt: 2 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam