• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Beminde broeders en zusters:

Aanstaande woensdag 14 september vieren we het liturgisch feest van de Kruisverheffing. In het jaar dat aan de Eucharistie is gewijd, krijgt dit feest een bijzondere betekenis: het nodigt ons uit om te mediteren over de diepe en onverbrekelijke band die de eucharistieviering met het mysterie van het kruis verbindt. Inderdaad, elke heilige Mis actualiseert het verlossende offer van Christus. Op Golgotha en op het ‘uur’ van de dood aan het kruis - schreef de geliefde Johannes Paulus II in de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
- wordt ‘iedere priester die de heilige Mis viert, samen met de christelijke gemeenschap die eraan deelneemt, in de geest teruggeleid naar die plaats en naar dat uur.’ H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 4

Daarom is de Eucharistie de gedachtenis van het hele Paasmysterie: lijden, dood, neerdaling ter helle, verrijzenis en hemelvaart, en het kruis is het ontroerende blijk van de oneindige liefdesdaad waarmee Gods Zoon de mens en de wereld redde van de zonde en de dood. Om deze reden is het kruisteken het fundamentele gebaar van ons gebed, van het gebed van de Christen. Het kruisteken maken - zoals we zo zullen doen met de zegen - is een zichtbaar en openbaar ja uitspreken aan Degene die voor ons stierf en weer verrees, aan de God die in de nederigheid en zwakte van zijn liefde de Almachtige is, sterker dan alle macht en intelligentie in de wereld.

Na de consecratie roept de vergadering van de gelovigen uit, in het bewustzijn van de werkelijke tegenwoordigheid van de gekruisigde en verrezen Christus te zijn: “Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt!” Met de ogen van het geloof herkent de gemeenschap Jezus die leeft aan de tekenen  van zijn lijden en kan, net als Thomas, vol verwondering herhalen: “Mijn Heer en mijn God!” (Joh. 20, 28). De Eucharistie is een mysterie van dood en heerlijkheid zoals het kruis, dat geen toeval is maar de doorgang waardoor Christus zijn heerlijkheid binnenging Vgl. Lc. 24, 26 en verzoende de hele mensheid en overwon alle vijandschap. Daarom nodigt de liturgie ons uit om met vertrouwen en hoop te bidden: Mane nobiscum, Domine! Blijf bij ons, Heer, die met uw heilig kruis de wereld hebt verlost!

Maria, aanwezig op Golgotha naast het kruis, is ook aanwezig, met de Kerk en als Moeder van de Kerk, in elk van onze eucharistievieringen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 57 Om deze reden kan niemand beter dan zij ons leren de heilige Mis met geloof en liefde te begrijpen en te beleven, onszelf verenigend met het verlossende offer van Christus. Wanneer we de heilige Communie ontvangen, omhelzen ook wij, net als Maria en verenigd met haar, het hout dat Jezus met zijn liefde veranderde in een instrument van verlossing, en we spreken ons “amen” uit, ons “ja” tegen de gekruisigde en verrezen Liefde.

Document

Naam: HET KRUISTEKEN, HET FUNDAMENTELE GEBAAR VAN ONS GEBED
24e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Castel Gandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 september 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit het Spaans: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 december 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam