• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WIE CHRISTUS ONTMOET VERWELKOMT IN ZIJN ZIEL DE TRINITAIRE GEMEENSCHAP
Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters: 

Op deze zondag die volgt op Pinksteren, vieren we het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Dankzij de Heilige Geest, die helpt de woorden van Jezus te begrijpen en tot de volledige waarheid leidt Vgl. Joh. 14, 26 Vgl. Joh. 16, 13 , kunnen de gelovigen als het ware de intimiteit van God zelf kennen en ontdekken dat hij geen oneindige eenzaamheid is, maar een gemeenschap van licht en liefde, het leven gegeven en ontvangen in een eeuwige dialoog tussen de Vader en de Zoon in de Heilige Geest, zoals heilige Augustinus zegt: Minnaar, Geliefde en Liefde.

In deze wereld kan niemand God zien, maar Hij heeft zichzelf geopenbaard zodat we met de apostel Johannes kunnen zeggen: "God is liefde" (1 Joh. 4, 8.16), “Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar.” Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 1 Vgl. 1 Joh. 4, 16 Wie Christus ontmoet en een vriendschapsrelatie met Hem aangaat, verwelkomt in zijn ziel dezelfde trinitaire gemeenschap, volgens de belofte van Jezus aan de leerlingen: "Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden, mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen” (Joh. 14, 23).

Voor hen die geloven, spreekt geheel het universum van de ene en drievuldige God. Van de interstellaire ruimtes tot de microscopische deeltjes, alles wat bestaat, verwijst naar een wezen dat zich meedeelt in de veelheid en verscheidenheid van de elementen, als in een immense symfonie. Alle wezens zijn geordend volgens een harmonieuze dynamiek, die we in analogie "liefde" kunnen noemen. Maar slechts in de menselijke, vrije en rationele persoon wordt deze dynamiek geestelijk, wordt het verantwoordelijke liefde, als antwoord op God en de naaste in een oprechte zelfgave. In deze liefde vindt de mens zijn waarheid en zijn geluk. Onder de diverse analogieën van het onuitsprekelijke mysterie van de drie-ene God die gelovigen kunnen waarnemen, zou ik die van het gezin willen noemen, dat geroepen is als een gemeenschap van liefde en leven, waarin de diversiteit moet bijdragen tot het vormen van een "gelijkenis van gemeenschap".

Een meesterwerk van de Allerheiligste Drie-eenheid onder alle schepselen is de Maagd Maria: in haar nederige en met geloof gevulde hart bereidde God een waardige woonplaats voor om het heilsmysterie te realiseren. De goddelijke liefde vond in haar een volmaakte beantwoording en in haar schoot werd de eniggeboren Zoon mens. Laten we ons met kinderlijk vertrouwen tot Maria wenden, zodat we met haar hulp vooruitgang kunnen maken in de liefde en van ons leven een lofzang voor de Vader kunnen maken door de Zoon in de Heilige Geest.

Na het bidden van het Angelus

Aanstaande donderdag 15 juni vindt in Rome de traditionele processie van Corpus Christi plaats. Om 19 uur, in het atrium van de basiliek van heilige Johannes van Lateranen, zal ik de Heilige Mis opdragen, waarna we plechtig het Heilig Sacrament zullen vergezellen langs de via Merulana naar Piazza Santa Maria Maggiore, waar ik de eucharistische zegen zal geven. Ik nodig de gelovigen van Rome en de pelgrims uit om in groten getale deel te nemen aan deze gebeurtenis, die het geloof en de liefde van de christelijke gemeenschap uitdrukt voor haar Heer tegenwoordig in de Eucharistie.

(na begroeting van Engels-, Frans- en Duitssprekende pelgrims vervolgt de Paus in het Spaans)

Ik begroet met genegenheid de Spaanssprekende pelgrims, vooral de gelovigen van de parochies Onze Lieve Vrouw van Sonsoles uit Madrid; Onze Lieve Vrouw van de Eenzaamheid uit Torrejón de Ardoz; Heilige Joaquina Vedruna uit Barcelona; de leerlingen van de Sant Joseph school uit Reus, en de leden van het Obra de la Iglesia. Moge de liefde van God, geopenbaard in het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid, u ertoe aanzetten te allen tijde een consistent getuigenis van naastenliefde te geven. Gezegende zondag!

Document

Naam: WIE CHRISTUS ONTMOET VERWELKOMT IN ZIJN ZIEL DE TRINITAIRE GEMEENSCHAP
Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 juni 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit de Spaanse vert.: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 3 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam