• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER DE H. MIS TEN TIJDE VAN DE PANDEMIE
Decreet

Prot. N. 156/20 

DECREET 
over de H. Mis ten tijde van de pandemie 

"Gij hoeft nimmer te duchten de pest die waart in het donker," Vgl. Ps. 90, 5-6  Deze woorden van de psalmist zijn een uitnodiging om een groot geloof te hebben in de standvastige liefde van God die zijn volk nooit in de steek laat in tijden van beproeving. 
In deze dagen, waarin de hele wereld zwaar is getroffen door het Covid-19-virus, zijn er vele verzoeken aan dit Dicasterium om een specifieke Mis te kunnen vieren om God te smeken om een einde maken aan deze pandemie.

Daarom geeft deze Congregatie, krachtens de haar door de Paus FRANCISCUS verleende faculteiten, toestemming om de Mis 'ten tijde van de Pandemie' te vieren, op elke dag behalve op Hoogfeesten, de Zondagen van de Advent, de Veertigdagentijd en Pasen, de dagen in de Octaaf van Pasen, de Herdenking van alle overleden gelovigen (Allerzielen), Aswoensdag en de dagen van de Goede Week Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 374, voor de duur van de pandemie. 

De tekst van de Misformulier is bij dit Decreet gevoegd. N.v.d.r.: Niet op deze site beschikbaar Alles in tegendeel. 

Van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, 30 maart 2020. 

Robert Kard. Sarah
Prefect 

+ Arthur Roche Aartsbisschop
Secretaris 

Document

Naam: OVER DE H. MIS TEN TIJDE VAN DE PANDEMIE
Decreet
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 30 maart 2020
Copyrights: © 2020, Libreria editrice Vaticaana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vertaling, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 22 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam