• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WIJ MOETEN HET GESPREK IN HET GEZIN WEER OPNEMEN
Feest van de H. Familie (Jaar A) - Sint Pieterslein

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Het is vandaag werkelijk een mooie dag … Vandaag vieren wij het feest van de Heilige Familie van Nazareth. Het woord “heilig” voegt dit gezin binnen de context van de heiligheid die een gave Gods is maar tegelijk ook een vrijwillige en verantwoordelijke medewerking met Gods plan. Zo was het voor het gezin van Nazareth: het was helemaal beschikbaar voor de wil van God.

Hoe ons bijvoorbeeld niet verbazen over de volgzaamheid van Maria voor de werking van de Heilige Geest die Haar vraagt om moeder van de Messias te worden? Want Maria ging, zoals alle jonge vrouwen in Haar tijd, haar levensplan concretiseren, dat wil zeggen Zij zou trouwen met Jozef.

Maar wanneer Zij zich rekenschap geeft dat God Haar voor een bijzondere zending roept, aarzelt Zij niet om zich Zijn “dienstmaagd” te noemen (Lc. 1, 38). Jezus zal Haar grootheid bejubelen, niet zozeer om Haar rol als moeder, dan wel om Haar gehoorzaamheid aan God. Jezus heeft gezegd: “Veeleer gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden” (Lc. 11, 28), zoals Maria. En wanneer Zij de gebeurtenissen die Haar overkomen, niet helemaal begrijpt, overweegt Maria ze in stilte, denkt na en aanbidt Gods initiatief. Haar aanwezigheid aan de voet van het kruis bezegelt Haar totale beschikbaarheid.

En dan, wat Jozef betreft, het Evangelie geeft ons geen enkel woord van hem: hij spreekt niet, maar hij handelt in gehoorzaamheid. Hij is de man van het zwijgen, de man van de gehoorzaamheid.

De bladzijde uit het Evangelie van vandaag (Mt. 2,13-15.19-23) herinnert drie keer aan deze gehoorzaamheid van de rechtvaardige Jozef, met betrekking tot de vlucht naar Egypte en de terugkeer naar Israël. Onder de leiding van God, vertegenwoordigd door de engel, verwijdert Jozef zijn gezin van de dreiging van Herodes en redt het. De Heilige Familie wordt solidair met alle gezinnen ter wereld die tot ballingschap gedwongen worden, zij wordt solidair met al degenen die omwille van verdrukking, geweld of oorlog gedwongen worden hun grond te verlaten.

De derde persoon van de Heilige Familie tenslotte, is Jezus. Hij is de wil van de Vader: in Hem, zegt de heilige Paulus, is er geen ja en nee, maar alleen ja. Vgl. 2 Kor. 1, 19 En dat kwam op verschillende ogenblikken van Zijn leven op aarde tot uiting. Bijvoorbeeld in de Tempel, waar Hij Zijn ouders die Hem angstvallig zoeken, antwoordt: “Wist ge dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” (Lc. 2, 49). Hij herhaalt zonder ophouden: “Mijn spijs is, de wil te doen van hem die Mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen” (Joh. 4, 34). Zijn gebed in de hof van Olijven: “Vader, als het niet mogelijk is dat die beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink: dat dan uw wil geschiede” “ (Mt. 26, 42). Al die gebeurtenissen zijn de volmaakte verwezenlijking van de woorden van Christus uitspreekt: “Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, (...). Toen zei Ik: Hier ben Ik. (...) o God om uw wil te doen” (Hebr. 10, 5-7)(Ps. 40, 7-9).

Maria, Jozef, Jezus: de Heilige Familie van Nazareth die een gezamenlijk antwoord geeft op de wil van de Vader: de drie leden van dit gezin helpen elkaar om Gods plan te ontdekken: zij hebben gebeden, gewerkt, gecommuniceerd.

En ik vraag mij af: kunt gij in uw gezin communiceren of bent ge zoals die jongeren aan tafel, ieder met zijn gsm om te chatten? Aan deze tafel, lijkt het stil zoals in de Mis ... Maar zij spreken niet met elkaar. Wij moeten het gesprek in het gezin terug opnemen: vaders, ouders, kinderen, grootouders, broers en zussen moeten met elkaar spreken .... Dat is een opdracht om vandaag te vervullen, precies op de dag van de Heilige Familie. De Heilige Familie kan een voorbeeld zijn voor onze gezinnen, zodat ouders en kinderen elkaar wederzijds tot steun zijn in de navolging van het Evangelie, fundament van de heiligheid van het gezin.

Vertrouwen wij aan Maria, de “Koningin van het gezin”, alle gezinnen ter wereld toe, in het bijzonder degene die beproefd worden door lijden of onbehagen, en roepen wij Haar moederlijke bescherming over hen af.

Document

Naam: WIJ MOETEN HET GESPREK IN HET GEZIN WEER OPNEMEN
Feest van de H. Familie (Jaar A) - Sint Pieterslein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 december 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 30 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam