• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
QUAS PRIMAS
Over het feest van Christus Koning
   INLEIDING
ARTIKEL 3  -  Slot van het jubeljaar: instelling van een feest voor Christus' koningschap.

ARTIKEL 3 - Slot van het jubeljaar: instelling van een feest voor Christus' koningschap.

Daar dit heilig jaar derhalve meer dan één aanleiding heeft geboden om Christus' koningschap in een nieuw licht te plaatsen, menen wij volkomen te handelen in overeenstemming met ons apostolisch ambt, als wij dit eigen jaar besluiten met een bijzonder feest van Onze Heer Jezus Christus Koning in de liturgie van de Kerk in te voeren. Wij zullen daarmee aan talrijke verzoeken, voldoen, afzonderlijk of gezamenlijk, zowel door kardinalen en bisschoppen als door gelovigen tot ons gericht. Het onderwerp stemt ons zo gelukkig, dat wij wensen daarover enige woorden tot u, eerbiedwaardige broeders, te richten. Het zal dan daarna uw taak zijn, om alles wat wij over de verering van Christus Koning zullen zeggen, zo voor het begrip en de godsdienstige ontwikkeling van de brede lagen des volks pasklaar te maken, dat het invoeren van deze jaarlijkse feestviering voor de toekomst overvloedige zegen ten gevolge zal hebben.

Document

Naam: QUAS PRIMAS
Over het feest van Christus Koning
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 11 december 1925
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens nr. 119, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: G.M. Versteegen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam