• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
QUAS PRIMAS
Over het feest van Christus Koning
   INLEIDING
ARTIKEL 1  -  Een terugblik op 's pausen eerste encycliek: de vrede van Christus in het rijk van Christus; betere vooruitzichten

ARTIKEL 1 - Een terugblik op 's pausen eerste encycliek: de vrede van Christus in het rijk van Christus; betere vooruitzichten

In het eerste rondschrijven, dat wij na het aanvaarden van het pausschap tot alle bisschoppen hebben gericht, gingen wij de diepere oorzaken na van de zware rampspoeden, waardoor de mensheid heden ten dage wordt bezocht en geteisterd. Wij hebben het toen, naar ons wel heugt, ondubbelzinnig uitgesproken, enerzijds, dat de bron van die stortvloed van ellende, waarmee de wereld wordt overstelpt, deze is: dat de meeste mensen Jezus Christus en Zijn heilige wet zowel uit hun persoonlijk gedrag en hun familieleven, als uit de maatschappij hebben verbannen. Anderzijds hebben wij er op gewezen, dat gegronde hoop op een duurzame vrede onder de volkeren nimmer zal dagen, zolang de mensen individueel en in staatsverband de heerschappij van onze Verlosser blijven miskennen en verwerpen. Daarom hebben wij er toe aangespoord de vrede van Christus in het rijk van Christus te zoeken, en tevens beloofd daartoe van onze kant al het mogelijke te doen. Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de vrede van Christus in het Koninkrijk van Christus, Ubi Arcano Dei Concilio (23 dec 1922) Wij herhalen het: in het rijk van Christus; want wij achten geen middel doeltreffender om het herstel en de bevestiging van de vrede te bereiken, dan de heerschappij van onze Heer Jezus Christus weer in ere te herstellen.
Weliswaar heeft intussen één verschijnsel bij ons de stellige verwachting op betere tijden gewekt. Het is de opvallende belangstelling onder de volkeren voor Christus en Zijn Kerk, de enige die redding brengt; een belangstelling, deels van jongen datum, deels nu veel krachtiger opgeleefd. Hieruit bleek tevens, dat bij velen, die eenmaal door verwerping van het gezag van onze Heiland als van Zijn rijk uitgesloten waren, te goeder ure de weg wordt geëffend om mettertijd tot de gehoorzaamheid aan Christus terug te keren.

Document

Naam: QUAS PRIMAS
Over het feest van Christus Koning
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 11 december 1925
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens nr. 119, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: G.M. Versteegen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam