• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om nu de aard en de betekenis van deze heerschappij in het kort te verklaren, behoeft het nauwelijks gezegd, dat zij bestaat in een drievoudige macht, zonder welke een vorstenmacht nauwelijks denkbaar is. De aan de heilige Schrift ontleende en boven aangehaalde getuigenissen over de algemene heerschappij van onze Verlosser bewijzen juist dit meer dan afdoende en wij moeten dit dus als een geloofspunt aannemen: Christus is stellig aan de mensen gegeven, behalve als Verlosser op wie zij hun vertrouwen mogen stellen, tevens als Wetgever, wie zij moeten gehoorzamen. Vgl. Concilie van Trente, 6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 51

Document

Naam: QUAS PRIMAS
Over het feest van Christus Koning
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 11 december 1925
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens nr. 119, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: G.M. Versteegen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam