• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het postulaat is een noodzakelijke fase voor een goede voorbereiding op het noviciaat Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 597. §2, waarin de kandidaat haar vastberadenheid tot bekering verstevigt door een progressieve overgang van het seculiere leven naar het monastieke contemplatieve leven.

Gedurende deze tijd moet de postulante geleidelijk worden binnengevoerd in het proces van aanpassing aan de fundamentele elementen van het contemplatieve monastieke leven.

Het postulaat biedt een meer directe en concrete ervaring van het gemeenschapsleven volgens een specifiek charisma.

Alvorens een aspirant tot het postulaat toe te laten, moet men haar gezondheidstoestand onderzoeken, of ze voldoende volwassen is voor haar leeftijd, of ze een geschikt karakter heeft, of ze sociaal is, stevig staat in de christelijke leer en praktijk, of ze met een oprechte intentie naar het monastieke leven verlangt, en in alles het gelaat van God zoekt.

De postulante moet toevertrouwd worden aan de novicemeesteres of aan een plechtig geprofeste moniale die haar helpt over haar innerlijk leven te reflecteren, die kan onderscheiden of er een echte roeping is tot het contemplatieve monastieke leven, en voor wie de postulante zich met volledig vertrouwen kan openen.

De postulante zal zich, geholpen door de vormingsverantwoordelijke, vooral toeleggen op haar menselijke en spirituele vorming en haar doopverbintenis verdiepen.

Het postulaat heeft een minimale duur van twaalf maanden, die indien nodig kan worden verlengd door de Hogere Overste, haar Raad gehoord, maar die niet langer mag zijn dan twee jaar.

Tijdens deze periode leven de postulanten in het klooster en volgen het leven van de communiteit volgens de aanwijzingen van de vormingsverantwoordelijke en ze kunnen, terwijl ze geholpen worden om geschiktheid voor het monastieke leven te onderzoeken, studeren op bepaalde onderwerpen of een vak leren, al naar de behoeften van de communiteit, die door de Hogere Overste met haar Raad worden vastgesteld.

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam