• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het eerste instrument van de voortgezette vorming voor alle godgewijde personen, en meer nog voor de contemplatieven, is de zorg voor het gebedsleven: goed voorbereide en waardige liturgische vieringen, naar de mogelijkheid van de gemeenschap; trouw aan persoonlijke gebedsmomenten om die ruimte te garanderen waar men een intieme relatie met de Heer kan opbouwen; aandacht voor de relatie met het Woord, door persoonlijke lectio en, wanneer dat mogelijk is, gemeenschappelijke collatio. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 24-27

Zorg en aandacht voor het sacrament van verzoening en geestelijke leiding, aandacht voor de keuze van biechtvaders die in staat zijn om de weg van een gemeenschap van contemplatief leven te ondersteunen en te begeleiden met discretie, wijsheid en voorzichtigheid. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 23

De intellectuele vorming moet worden gewaarborgd door middel van een door de gemeenschap opgesteld plan, dat zoveel mogelijk rekening houdt met het culturele niveau van iedereen, zodat iedereen iets nuttigs kan verzamelen voor haar eigen weg.

Ook nuttig en belangrijk zijn de gemeenschappelijke vormingscursussen voor verschillende kloosters van dezelfde charismatische familie Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 14, dus Federale of inter-federale cursussen, zonder te vergeten dat “vorming, vooral voortgezette vorming ... zijn humus vindt in de gemeenschap en in het dagelijks leven.” Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 14

Een klimaat van oprechte zusterlijke relaties, gekenmerkt door ware naastenliefde en goedheid, is van fundamenteel belang om elk lid van de gemeenschap een eigen ruimte voor leven en expressie te geven.

Het is de taak van elk van hen om de juiste balans te vinden in de zelfgave van het ik door werk, zodat het laatste als een serene en vreugdevolle dienst aan God en aan de gemeenschap kan worden beleefd. De gemeenschap is echter ook verantwoordelijk om ervoor te waken dat niemand overbelast is door bijzonder zware werken, die de energieën van lichaam en geest absorberen ten koste van het geestelijk leven. Werken als zodanig kan een manier zijn om iemands talenten goed te gebruiken en dus een hulp voor de uitdrukking van de schoonheid van de persoon; het wordt gevaarlijk als het wordt verabsoluteerd en de aandacht gevangen houdt ten nadele van de geest. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 32

De Ascetische middelen die bij de traditie van elke spiritualiteit horen, mogen niet worden verwaarloosd; als een manier om de instincten van de eigen natuur te beteugelen en ze te leiden naar dienstbaarheid aan het koninkrijk volgens hun eigen charisma. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 35

Ook gepaste informatie over wat er in de wereld gebeurt, is een belangrijk middel om het bewustzijn en de verantwoordelijkheid van iemands apostolische zending nieuw leven in te blazen; door communicatiemiddelen zorgvuldig en met wijsheid te gebruiken, zodat ze het contemplatieve leven niet schaden. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 34

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam