• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met permanente of voortgezette vorming bedoelen we de levenslange weg Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 661 , zowel persoonlijk als van de gemeenschap, “die moet leiden tot de gelijkvormigheid met de Heer Jezus en een zich eigen maken van zijn gevoelens in zijn totale zelfgave aan de Vader”. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 13 Het is dus een proces van voortdurende bekering van het hart, “een wezenlijke eis van religieuze toewijding” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld, Vita Consecrata (25 mrt 1996), 69, en de behoefte aan creatieve trouw aan de eigen roeping. Permanente of voortgezette vorming is de humus van de initiële vorming. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 41. art. 3, §1

Permanente vorming moet dan ook zowel in het plan voor het gemeenschapsleven als in het levensproject van elke moniale als een prioriteit worden beschouwd.

Het doel van de voortgezette vorming is het voeden en behouden van de trouw, zowel van de individuele moniale als van de gemeenschap, en het tot een goed einde brengen van wat in de initiële vorming is begonnen, zodat de godgewijde persoon haar eigen gave in de Kerk volledig tot uitdrukking kan brengen, volgens een specifiek charisma.

Kenmerkend voor deze fase in vergelijking met de andere is het ontbreken van nieuwe korte-termijndoelen, en dit kan een psychologische impact hebben: er is niets meer om op voor te bereiden, maar alleen een dagelijks leven om in het volle geschenk van zichzelf aan de Heer en de Kerk te leven.

De voortgezette vorming vindt plaats in de context van het dagelijks leven: in gebed en werk, in de wereld van de relaties, in het bijzonder in het zusterlijk samenleven in gemeenschap, en in de omgang met de buitenwereld, in overeenstemming met de contemplatieve roeping.

De voortgezette vorming cultiveert het geestelijke, leerstellige en professionele capaciteit, de actualisering en rijpheid van de contemplatieve moniale, opdat zij haar dienst aan het klooster, aan de Kerk en aan de wereld op een steeds passender manier kan verrichten, op de wijze van deze levensvorm en de aanwijzingen van de Apostolische Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Vultum Dei Quaerere
Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven
(29 juni 2016)
.

Elke zuster wordt aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen menselijke, christelijke en charismatische groei, doorheen het persoonlijke levensplan, de dialoog met de zusters van de monastieke gemeenschap, en in het bijzonder, met haar Hogere Overste, evenals door de geestelijke begeleiding en studies aangepast aan de overwegingen van de Congregatie voor de Religieuzen
Statuta generalia monialium (21 november 1951)
.

De Hogere Overste bevordert de voortdurende vorming van de gemeenschap door het Conventueel Kapittel, de retraitedagen, de jaarlijkse geestelijke oefeningen, het delen van het Woord van God, periodieke herzieningen van het leven, gemeenschappelijke recreaties, studiedagen, de persoonlijke dialoog met de zusters, en zusterlijke ontmoetingen.

Het is de verantwoordelijkheid van de Hogere Overste en van elk lid van de gemeenschap om ervoor te zorgen dat het zusterlijk samenleven vormend is en een hulp voor elke zuster op haar weg naar de totale gelijkvormigheid met Christus, het uiteindelijke doel van het hele vormingsproces, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld, Vita Consecrata (25 mrt 1996), 65 en om op elk moment van haar leven “het volle en vreugdevol toebehoren aan Christus” te openbaren. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 13

Niettegenstaande het feit dat de normale plaats van voortdurende vorming haar eigen klooster is en dat het zusterlijke leven de vorming van de zusters moet bevorderen Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 14, is, om een adequatere voortgezette vorming te verzekeren, samenwerking tussen verschillende kloostergemeenschappen van harte aanbevolen, gebruik makend van de juiste communicatiemiddelen. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 34

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam