• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Op de eerste bladzijde van de kalender van het nieuwe jaar dat de Heer ons geeft, plaatst de Kerk als een prachtig licht, het liturgische hoogfeest van de Heilige Moeder van God. Op deze eerste dag van het burgerlijk jaar, richten wij de ogen op Haar, om onder Haar moederlijke bescherming terug de weg op te nemen in het spoor van de tijd.

Het Evangelie van vandaag Vgl. Lc. 2, 16-21 brengt ons terug naar de stal in Bethlehem. De herders komen gehaast toe en vinden Maria, Jozef en het Kind; en zij geven de boodschap door die zij van de engelen kregen, namelijk dat de pasgeborene de Redder is. Iedereen is verwonderd, terwijl “Maria al deze dingen in haar hart bewaarde en ze overwoog” (Lc. 2, 19). De Maagd doet ons begrijpen hoe het Kerstgebeuren moet ontvangen worden: niet oppervlakkig maar in het hart. Zij wijst ons de ware manier aan om Gods gave te ontvangen: in het hart bewaren en overwegen. Een uitnodiging aan ieder van ons om te bidden terwijl we deze gave, Jezus zelf, beschouwen en genieten.

Het is door Maria dat de Zoon van God de lichamelijkheid aanneemt. Maar het moederschap van Maria beperkt zich niet daartoe: door Haar geloof, is Zij ook de eerste leerling van Jezus en dat verruimt Haar moederschap. Het zal het geloof van Maria zijn, dat in Kana het eerste wonderbare teken veroorzaakt en bijdraagt om het geloof van de leerlingen te wekken. Met hetzelfde geloof is Maria aan de voet van het kruis aanwezig en ontvangt Zij de apostel Johannes als zoon; en tenslotte wordt Zij na de verrijzenis, de biddende Moeder van de Kerk over wie de Heilige Geest op Pinksteren met kracht neerdaalt.

Document

Naam: MARIA, VOORSPREEKSTER TUSSEN JEZUS EN DE MENSEN
Hoogfeest van Maria, Moeder Gods - Octaafdag van Kerstmis - Wereld Vrede Dag - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 1 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam