• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VOORTGAAN OP DE WEG VAN DE DIALOOG
Boodschap voor het einde van de Ramadan, Îd al-Fitr 1426 A.H. / 2005 A.D

Nu het bijna weer ‘Id al-Fitr is, aan het einde van de Ramadanmaand, wil ik u allen, waar ter wereld u ook leeft, een heel gelukkig feest toewensen.
Het is inmiddels een traditie dat de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog onze moslimbroeders en -zusters een boodschap stuurt ter gelegenheid van het einde van de Ramadan. Die boodschap komt meestal van de voorzitter van de Pauselijke Raad. In 1991 was hij, vanwege de eerste Golfoorlog, van de hand van Zijne Heiligheid paus Johannes Paulus II. Hij schreef over de noodzaak van “een oprechte, diepgaande en voortdurende dialoog tussen katholieke en islamitische gelovigen, die kan leiden tot meer onderlinge kennis en vertrouwen”. Die woorden zijn in deze tijd nog altijd even relevant.
Op 2 april van dit jaar voltooide paus Johannes Paulus II zijn aardse leven. Met katholieken en andere christenen volgden vele moslims over heel de wereld het nieuws over het laatste ziekbed en het overlijden van de paus en er waren ook officiële delegaties van moslims, politieke en religieuze leiders uit vele landen bij zijn uitvaart op het Sint Pietersplein aanwezig. Velen hadden grote waardering gehad voor de wijze waarop de paus zich altijd inzette voor de vrede. Een moslimjournalist die eens de gelegenheid had gehad om paus Johannes Paulus II persoonlijk te ontmoeten, schreef: “Ik overdrijf niet als ik zeg dat de dood van paus Johannes Paulus II een groot verlies is voor de katholieke Kerk en voor christenen in het algemeen, en voor de betrekkingen tussen christenen en moslims in het bijzonder. Dit verlies kan op geen andere manier worden opgevangen dan door in zijn voetsporen te treden en voort te gaan op de weg die hij heeft uitgezet met het geloof en de moed van Assisi in 1986 H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Basilica van Sint Franciscus van Assisi - Interreligieuze gebedsdag Assisi 1986, Tot de vertegenwoordigers van Christelijke Kerken en kerkelijke gemeenschappen en van de wereldreligies voor de wereldgebedsdag voor de vrede (27 okt 1986), Assisi waar de overblijfselen liggen van de heilige Franciscus, een katholieke pionier op het gebied van de dialoog tussen christenen en moslims.”
Het waren zijn geloof in God en zijn vertrouwen in de mensheid die de nu overleden paus aanzetten tot de dialoog. Telkens weer wendde hij zich tot broeders en zusters van alle religies met respect en met het verlangen om samen te werken, zoals het Tweede Vaticaans Concilie ook aanmoedigde in haar verklaring 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
, die dit jaar veertig jaar bestaat. Zijn grote betrokkenheid op dit punt wortelde in het evangelie, in navolging van Jezus de Heer, die ieder mens zijn liefde en respect toonde, zelfs mensen die niet tot zijn eigen volk behoorden.

In navolging van de leer van het Tweede Vaticaans Concilie en voortgaand op de weg die door paus Johannes Paulus II is ingeslagen, verklaarde Zijne Heiligheid paus Benedictus XVI bij zijn ontvangst van de vertegenwoordigers van andere religies die aanwezig waren bij de viering van de aanvang van zijn pontificaat:

“Ik ben in het bijzonder dankbaar dat er ook leden van de moslimgemeenschap in ons midden zijn en ik wil mijn waardering uitspreken voor de ontwikkeling van de dialoog tussen moslims en christenen, zowel op lokaal als internationaal niveau. Ik verzeker u dat de Kerk bruggen van vriendschap wil blijven bouwen met de volgelingen van alle religies, om zo te streven naar het werkelijke welzijn van ieder mens en de samenleving als geheel.”

Daarna verwees de paus naar de conflicten, het geweld en de oorlogen in de wereld en benadrukte dat het de plicht is van ieder mens, met name van hen die belijden dat zij tot een religieuze traditie behoren, om zich in te zetten voor vrede en dat

“onze inspanningen om bij elkaar te komen en met elkaar in gesprek te gaan, een waardevolle bijdrage vormen aan de ontwikkeling van een stevige grondslag voor vrede”.

Paus Benedictus XVI sloot af met:

“Het is daarom geboden om een oprechte en waarachtige dialoog aan te gaan, gebaseerd op respect voor de waardigheid van ieder mens, geschapen, zoals wij christenen vast geloven, naar het beeld en de gelijkenis van God” Vgl. Gen. 1, 26-27 in: L’Osservatore Romano, 26 april 2005.

Aangemoedigd door deze woorden van de paus is het aan ons om onze betrokkenheid te vergroten waar het gaat om de ontwikkeling van goede betrekkingen tussen mensen van verschillende religies, om de culturele dialoog te bevorderen en samen te werken aan meer gerechtigheid en duurzame vrede. Laten wij, als christenen en moslims, tonen dat wij samen kunnen leven in werkelijke verbondenheid, altijd strevend om de wil te doen van de genadige God die de mensheid geschapen heeft om één familie te vormen.

Nogmaals heel hartelijk gegroet,

Aartsbisschop Michael L. Fitzgerald
Voorzitter

Document

Naam: VOORTGAAN OP DE WEG VAN DE DIALOOG
Boodschap voor het einde van de Ramadan, Îd al-Fitr 1426 A.H. / 2005 A.D
Soort: Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog
Auteur: Aartsbisschop Michael L. Fitzgerald
Datum: 14 oktober 2005
Copyrights: © 2005, RKNieuws.net
Vert.:drs. P.C. de Bie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam