• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De reden van deze grote variëteit van teksten en het doel van deze vernieuwing van formulieren zijn van pastorale aard: bevordering van eenheid en tevens afwisseling in het liturgisch gebed. Want door dezelfde teksten te gebruiken, namelijk die van het Romeins Missaal, zullen de verschillende christengemeenschappen die samenkomen voor de Eucharistieviering beseffen dat zij één Kerk uitmaken, die bidt in hetzelfde geloof en in dezelfde gebedsvorm. Tegelijkertijd beschikken zij - vooral wanneer de volkstaal wordt gebruikt - over middelen om het mysterie van Christus op velerlei wijzen te verkondigen en om iedere gelovige te helpen zich gemakkelijker tot God te keren in gebed en dankzegging Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970), 54 en met meer geestelijke vrucht aan de vieringen deel te nemen.

Document

Naam: EUCHARISTIAE PARTICIPATIONEM
Over de Eucharistische gebeden
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Datum: 27 april 1973
Copyrights: © 1973, Archief van Kerken 28e jrg. nr. 24 p. 1096-1102
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam