• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
…want zij zullen God zien

In het hart van iedere man en vrouw weerklinkt steeds de uitnodiging van de Heer: “Zoek mijn gelaat!” (Ps. 27, 8). Tegelijkertijd moeten we ons ook beseffen dat we arme zondaars zijn. We lezen bijvoorbeeld in het boek Psalmen: “Wie mag de berg van de heer bestijgen? Wie mag op zijn heilige plaats staan? Wie zijn handen schoon en zijn hart zuiver houdt” (Ps. 24, 3-4). Maar we moeten nooit bang of ontmoedigd zijn: in de hele Bijbel en in de geschiedenis van ieder van ons zien we steeds dat het God is die de eerste stap zet. Hij zuivert ons zodat we in Zijn aanwezigheid kunnen zijn.

Toen de profeet Jesaja de oproep van de Heer hoorde om in Zijn naam te spreken, was hij bang en zei: “Wee mij! Ik ben verloren! Ik ben een mens met onreine lippen” (Jes. 6, 5). Maar de Heer zuiverde hem door hem naar een engel te zenden die zijn lippen aanraakte en zei: “Uw zonde (is) verdwenen, en uw schuld bedekt” (Jes. 6, 7). In het Nieuwe Testament, toen Jezus aan de oever van het meer van Gennesaret Zijn eerste leerlingen riep en het teken van de wonderbaarlijke visvangst gaf, viel Simon Petrus Hem aan de voeten en riep uit: “Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens” (Lc. 5, 8). Jezus antwoordde meteen: “Wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen” (Lc. 5, 10). En toen één van de leerlingen van Jezus Hem vroeg: “Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden!”, antwoordde de Meester: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Joh. 14, 8-9).

De uitnodiging van de Heer om Hem te ontmoeten wordt aan ieder van jullie gedaan, waar of in welke situatie jullie je dan ook bevinden. Het is voldoende om het verlangen te hebben om de “persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of minstens de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten, Hem elke dag onophoudelijk te zoeken.” Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 3 We zijn allemaal zondaars die door de Heer gezuiverd moeten worden. Maar het is genoeg om een kleine stap naar Jezus te zetten om te weten dat Hij ons altijd met open armen opwacht, in het bijzonder in het sacrament van Boete en Verzoening, een bevoorrechte kans om die goddelijke genade te ontmoeten die ons zuivert en ons hart vernieuwt.

Beste jonge mensen, de Heer wil ons ontmoeten, zichzelf door ons “gezien” laten worden. “En hoe dan?”, zul je me misschien vragen. De heilige Teresa van Avila, vijfhonderd jaar geleden in Spanje geboren, zei als jong meisje al tegen haar ouders: “Ik wil God zien”. Daarna ontdekte zij de weg van het gebed als “een intieme vriendschap met de Ene die ons geliefd doet voelen.” H. Teresia van Avila, Boek van mijn leven, Libro de la Vida. 8,5 Mijn vraag aan jullie is dus: “Bidden jullie?” Weet je dat je met Jezus kan spreken, met de Vader, met de Heilige Geest, zoals je met een vriend spreekt? En niet zomaar een vriend, maar de beste en meest vertrouwde van je vrienden! Je zal ontdekken wat één van zijn parochianen aan de Pastoor van Ars vertelde: “Als ik voor het tabernakel bid “kijk ik Hem aan, en Hij kijkt mij aan”” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2715

Ik nodig jullie opnieuw uit om de Heer te ontmoeten door vaak de Heilige Schrift te lezen. Als dat nog geen gewoonte is, begin dan met de Evangelies. Lees een paar regels per dag. Laat het woord van God tot je hart spreken en je pad verlichten. Vgl. Ps. 119, 105 Je zal ontdekken dat God ook “gezien” kan worden in het gelaat van je broeders en zusters, vooral degenen die het meest vergeten zijn: de armen, de hongerigen, zij die dorst hebben, vreemden, de zieken, de gevangenen. Vgl. Mt. 25, 31-46 Heb je deze ervaring ooit gehad? Beste jonge mensen, om de logica van het Hemels Koninkrijk binnen te gaan moeten we inzien dat we arm met de armen zijn. Een zuiver hart is noodzakelijkerwijs een hart dat ontdaan is van alles, een hart dat kan neerbuigen en zijn leven kan delen met de meest behoeftigen.

God ontmoeten in het gebed, het lezen van de Bijbel en broederlijk samenleven zal je helpen de Heer en jezelf beter te leren kennen. Zoals de leerlingen op de weg naar Emmaüs Vgl. Lc. 24, 13-25 zal de stem van de Heer je hart in je laten branden. Hij zal je de ogen openen om Zijn aanwezigheid te zien en Zijn liefdevolle plan voor je leven te ontdekken.

Sommigen van jullie voelen, of zullen binnenkort voelen, de roep van de Heer tot het gehuwde leven, tot het vormen van een gezin. Veel mensen denken tegenwoordig dat deze roeping “achterhaald” is, maar dat is niet waar! Om die reden bevindt de kerkelijke gemeenschap zich in een speciale periode van bezinning over de roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld. Ik vraag jullie ook om te overwegen of je geroepen bent tot het gewijde leven of het priesterschap. Hoe mooi is het om jonge mensen te zien die van harte de oproep aannemen om zichzelf volledig aan Christus en het dienstwerk van Zijn Kerk toe te wijden! Daag jezelf uit, en wees met een zuiver hart niet bang voor wat God van je vraagt! Vanuit jullie “ja” tegen Gods roep zullen jullie nieuwe zaden van hoop in de Kerk en de maatschappij worden. Vergeet nooit: de wil van God is ons geluk!

Document

Naam: "ZALIG DIE ZUIVER VAN HART ZIJN, WANT ZIJ ZULLEN GOD ZIEN" (MT. 5, 8)
30e Wereldjongerendag - Diocesane viering (2015)
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 31 januari 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / incaelo.blogspot.com
Werkvert. uit het Engels: Mark de Vries; alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam