• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zalig die zuiver van hart zijn…

Laten we nu proberen beter te begrijpen hoe deze zaligheid tot stand komt door de zuiverheid van het hart. Ten eerste moeten we de Bijbelse betekenis van het woord hart kennen. In het Hebreeuwse denken is het hart het centrum van de emoties, gedachten en bedoelingen van de menselijke persoon. Omdat de Bijbel ons leert dat God niet kijkt naar het uiterlijk, maar naar het hart Vgl. 1 Sam. 16, 7 kunnen we ook zeggen dat wij God vanuit het hart zien. Dit omdat het hart eigenlijk de mens in zijn of haar volledigheid is, als een eenheid van lichaam en ziel, in zijn of haar vermogen om lief te hebben en liefgehad te worden.

Wat betreft de definitie van het woord "puur", gebruikt de evangelist Mattheus het Griekse woord katharos, wat schoon, puur, onbezoedeld betekent. In het Evangelie zien we dat Jezus een bepaald idee van rituele puurheid afwijst die beperkt is tot uiterlijke handelingen, die alle contact verbood met dingen en mensen (waaronder melaatsen en vreemden) die als onrein werden beschouwd. Tegen de Farizeëen die, zoals zo veel Joden in hun tijd, niets aten zonder eerst rituele wassingen uit te voeren en zich te houden aan de vele tradities rondom het reinigen van vaten, zegt Jezus categorisch: “Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid, jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid” (Mc. 7, 15.21-22).

Waaruit bestaat dan dat geluk dat voortkomt uit een zuiver hart? Door Jezus’ lijst van kwade gedachten die iemand onzuiver maken zien we dat de vraag in de eerste plaats te maken heeft met onze relaties. Ieder van ons moet leren te onderscheiden wat zijn of haar hart kan ‘bezoedelen’, en om zijn of haar geweten juist en verstandig te vormen, om zo in staat te zijn “uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt” (Rom. 12, 2). We moeten een gezonde zorg voor de schepping laten zien, maar hoeveel te meer moeten de zuiverheid beschermen van het meest kostbare van alles is: ons hart en onze relaties. Deze ‘menselijke ecologie’ zal ons helpen de zuivere lucht in te ademen die voortkomt uit schoonheid, uit ware liefde, en uit heiligheid.

Ik heb jullie ooit gevraagd: “Waar is je schat? Waarin vind je hart rust?” vgl. Interview met jonge mensen uit België, 31 maart 2014 Onze harten kunnen gehecht zijn aan echte of valse schatten, ze kunnen echte rust vinden of simpelweg dutten, lui en loom worden. Het grootste goed dat we in het leven kunnen hebben is onze relatie met God. Zijn jullie hiervan overtuigd? Beseffen jullie hoeveel jullie waard zijn in de ogen van God? Weten jullie dat jullie onvoorwaardelijk geliefd en welkom bij Hem zijn, zoals jullie zijn? Zodra we dit besef kwijtraken worden wij mensen een onbegrijpelijk raadsel, want het weten dat we onvoorwaardelijk geliefd zijn door God geeft betekenis aan ons leven. Herinneren jullie je het gesprek dat Jezus had met de rijke jongeling? Vgl. Mc. 10, 17-22 De evangelist Marcus merkt op dat de Heer hem aankeek en van hem hield (Mc. 10, 21), en hem uitnodigde Hem te volgen en zo ware rijkdom te vinden. Ik hoop, beste jonge vrienden, dat deze liefhebbende blik van Christus heel jullie leven met ieder van jullie zal zijn.

De jeugd is een tijd in het leven waarin je verlangen naar een liefde die echt, mooi en uitgestrekt is in je hart begint op te bloeien. Hoe krachtig is dit vermogen om lief te hebben en lief gehad te worden! Laat deze kostbare schat niet worden onteerd, vernietigd of bedorven. Dat is wat er gebeurt als we onze naasten gaan gebruiken voor onze eigen egoïstische doeleinden, zelfs als objecten voor ons eigen plezier. Harten worden gebroken en verdriet volgt op deze negatieve ervaringen. Ik verzoek jullie dringend: Wees niet bang voor ware liefde, de liefde die Jezus ons leert en die Sint-Paulus omschrijft als “geduldig en vriendelijk”. Paulus zegt: “De liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij” (1 Kor. 13, 4-8).

Ik moedig jullie aan de schoonheid van de menselijke roeping tot de liefde te herontdekken, en ik maan jullie ook om je te verzetten tegen de wijdverbreide neiging om liefde te reduceren tot iets banaals, tot enkel het seksuele aspect ervan, ontdaan van haar essentiële kenmerken van schoonheid, gemeenschap, trouw en verantwoordelijkheid. Beste jonge vrienden, “in een cultuur van relativisme en kortstondigheid verkondigen velen het belang van het ‘genieten’ van het moment. Ze zeggen dat het de moeite niet waard is om een levenslange verplichting aan te gaan, een definitieve beslissing te nemen, ‘voor altijd’, want we weten niet wat er morgen gebeurt. Ik vraag jullie, in plaats daarvan, om revolutionairen te zijn, ik vraag jullie om tegen de stroom in te gaan; ja, ik vraag jullie om je te verzetten tegen deze cultuur die alles als tijdelijk ziet en uiteindelijk gelooft dat jullie niet in staat zijn tot verantwoordelijkheid, dat gelooft dat jullie niet in staat zijn tot echte liefde. Ik heb vertrouwen in jullie en bid voor jullie. Heb de moed om ‘tegen de stroom in te gaan’. En heb ook de moed om gelukkig te zijn”. Ontmoeting met de vrijwilligers van de XXVIII Wereldjongerendag, 28 juli 2013

Jullie jonge mensen zijn dappere avonturiers! Als jullie je de rijke leer van de Kerk over de liefde laten ontdekken, zullen jullie ontdekken dat het christendom niet bestaat uit een reeks verboden die ons verlangen naar geluk verstikken, maar juist een project voor het leven dat onze harten kan vangen is.

Document

Naam: "ZALIG DIE ZUIVER VAN HART ZIJN, WANT ZIJ ZULLEN GOD ZIEN" (MT. 5, 8)
30e Wereldjongerendag - Diocesane viering (2015)
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 31 januari 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / incaelo.blogspot.com
Werkvert. uit het Engels: Mark de Vries; alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam