• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De 'liturgische beweging' waar de twee vormen mee in verband worden gebracht, heeft dus als doel om hun Heimat' te herstellen, en om hen zo terug te brengen in hun gezamenlijk huis, want we weten heel goed dat kardinaal Joseph Ratzinger in zijn sacramentale theologie, ver voor de verschijning van Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
, heeft aangetoond dat de crisis in de Kerk en derhalve de crisis van de verzwakking van het geloof, voor een belangrijk deel te wijten is aan de manier waarop wij de liturgie behandelen, volgens het aloude adagium: lex orandi, lex credendi (de wet van het bidden is de wet van het geloven). In het voorwoord voor het meesterwerk van mgr. Gamber, Die Reform der römischen Liturgie, schreef de toekomstige paus Benedictus XVI het volgende, ik citeer:

"Een jonge priester vertelde mij kort geleden: 'Wat wij vandaag de dag nodig hebben is een nieuwe liturgische beweging.' Dat was een uiting van bezorgdheid die alleen moedwillig oppervlakkige geesten tegenwoordig nog zouden wegwuiven. Wat deze priester belangrijk vond, was niet om nieuwe en uitdagende vrijheden te veroveren: welke vrijheid had men zich inmiddels niet toegeëigend? Hij voelde dat wij een nieuw begin nodig hadden vanuit de intimiteit van de liturgie, zoals de liturgische beweging dat wilde toen zij op het hoogtepunt was van haar ware zending, toen het er niet om ging teksten in elkaar te zetten of om handelingen en vormen uit te vinden, maar om het levende centrum te ontdekken, om tot het eigenlijke weefsel van de liturgie door te dringen, opdat de uitvoering daarvan zou ontstaan uit haar eigen wezen. In haar concrete verwezenlijking is zij steeds verder afgedwaald van haar bron. Het resultaat was niet een herleving, maar een verwoesting. Aan de ene kant verwordt een gedegenereerde liturgie tot een show, waarin men probeert religie interessant te maken met behulp van moderne uitvindingen en moreel pakkende uitspraken, resulterend in een kortstondig succes voor het liturgiemakersgilde, en een des te sterkere terughoudendheid bij degenen die in de liturgie niet een geestelijke 'showmaster' zoeken, maar een ontmoeting met de levende God voor Wie elk 'maaksel' onbeduidend wordt, aangezien alleen die ontmoeting in staat is ons tot de ware rijkdom van het zijn te brengen. Aan de andere kant is er het behoud van rituele vormen waarvan de grootsheid ontroert, maar dat, in extrema doorgevoerd, een koppig isolement openbaart dat uiteindelijk slechts droefheid achterlaat. Zeker, tussen deze twee polen bevinden zich alle priesters en hun parochianen die de nieuwe liturgie met respect en plechtigheid vieren; maar zij worden in twijfel getrokken door de tegenstelling tussen de twee extremen, en het gebrek aan interne eenheid in de Kerk doet hun trouw, in veel gevallen ten onrechte, voorkomen als een simpele persoonlijke variant van neo-conservatisme. Daar dit de situatie is, is een nieuwe spirituele impuls nodig opdat de liturgie voor ons opnieuw een bindend gebeuren van de Kerk wordt en bevrijd wordt van willekeur. Een dergelijke liturgische beweging kan niet 'gemaakt worden' - evenmin als iets levends 'gemaakt kan worden' - maar we kunnen wel aan haar ontwikkeling bijdragen door opnieuw te proberen de geest van de liturgie te assimileren en door openlijk te verdedigen wat op die wijze wordt ontvangen."

Document

Naam: WEDERZIJDSE VERRRIJKING VAN BEIDE VORMEN VAN DE ROMEINSE RITUS
Openingswoord voor het Congres "Bron voor de toekomst - tien jaar van het Motu Proprio 'Summorum Pontificum' van Paus Benedictus XVI." tijdens de 18e Keulse Internationale Liturgische Conferentie in Herzogenrath (Duitsland)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 31 maart 2017
Copyrights: © 2017, Robert Kard. Sarah / Die Tagespost / Vereniging Latijnse Liturgie
Vert. uit het Engels: drs. M. Muller
Bewerkt: 12 maart 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam