• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Allereerst wil ik uit de grond van mijn hart de organisatoren bedanken van het Colloquium te Herzogenrath getiteld 'Bron van de toekomst', ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
van paus Benedictus XVI. Zij stellen mij immers in de gelegenheid om uw overwegingen over dit onderwerp, zo belangrijk voor het leven van de Kerk en voor de toekomst van de liturgie in het bijzonder, in te leiden. Ik doe dit dan ook met grote vreugde.

Graag zou ik alle deelnemers aan dit Colloquium hartelijk willen groeten, met name de leden van de volgende organisaties, waarvan de namen op de uitnodiging staan vermeld die u zo vriendelijk was mij toe te zenden, en ik hoop dat ik er geen enkele vergeet. Het betreft Una Voce-Duitsland, het Katholieke Gezelschap van Priesters en Leken van het Aartsbisdom van Hamburg en van Keulen, de Cardinal Newman Society, en het netwerk van priesters van de St. Gertrudisparochie te Herzogenrath.

Zoals ik aan zeereerwaarde heer Guido Rodheudt, pastoor van de St. Gertrudisparochie te Herzogenrath schreef, betreur ik het ten zeerste dat ik vanwege onverwachte verplichtingen bij een toch al overvolle agenda, van deelname aan uw Colloquium heb moeten afzien. Niettemin kunt u ervan verzekerd zijn dat ik in gebed bij u ben: het zal u dagelijks begeleiden, en uiteraard zult u allen aanwezig zijn bij het offertorium van de Heilige Mis dat ik gedurende de vier dagen van uw Colloquium, van 29 maart tot 1 april, dagelijks zal opdragen. Ik zal dus trachten uw werk zo goed mogelijk te voorzien van een korte reflectie over de wijze waarop het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
in eenheid en vrede toegepast kan worden.

Document

Naam: WEDERZIJDSE VERRRIJKING VAN BEIDE VORMEN VAN DE ROMEINSE RITUS
Openingswoord voor het Congres "Bron voor de toekomst - tien jaar van het Motu Proprio 'Summorum Pontificum' van Paus Benedictus XVI." tijdens de 18e Keulse Internationale Liturgische Conferentie in Herzogenrath (Duitsland)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 31 maart 2017
Copyrights: © 2017, Robert Kard. Sarah / Die Tagespost / Vereniging Latijnse Liturgie
Vert. uit het Engels: drs. M. Muller
Bewerkt: 12 maart 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam