• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Raad toont de zorg van de Katholieke Kerk jegens de behoeftigen, opdat de menselijke broederlijkheid wordt bevorderd en de caritas van Christus manifest wordt.

Zie ook:

Met Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Humanam progressionem
Oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling (17 augustus 2016)
van Paus Franciscus, ter oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling per 1 januari 2017, is dit artikel vervallen.

Het is de taak van de raad:

  • 1º om de Christengelovigen aan te sporen om een getuigenis van evangelische caritas af te leggen en zo ook deelnemend aan de zending van Kerk, en hen aan deze zorg te houden;
  • 2º om ondernemingen van katholieke instituten te bevorderen, die zich toeleggen om behoeftige volkeren te helpen, met name die (volkeren) die door urgente benardheden en rampen zijd getroffen; en om faciliteiten te bieden met het oog op de verhoudingen van de katholieke instituten met de publieke internationale raden, die op het zelfde terrein van weldadigheid en voortgang werkzaam zijn;
  • 3º om aandachtig te volgen en te bevorderen de raden en de werken van wederzijdse ijver en van broederlijke hulp, die de voortgang van de mensheid dienen.
Zie ook:

Met Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Humanam progressionem
Oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling (17 augustus 2016)
van Paus Franciscus, ter oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling per 1 januari 2017, is dit artikel vervallen.

De Voorzitter van deze Raad is dezelfde als de Voorzitter van de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede, die er voor zorgt dat beide Instituten bij hun werkzaamheden gemeenschappelijk voortgaan.

Zie ook:

Met Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Humanam progressionem
Oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling (17 augustus 2016)
van Paus Franciscus, ter oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling per 1 januari 2017, is dit artikel vervallen.

Tot de leden van de Raad behoren zowel mannen als vrouwen, die de katholieke instituten van weldadigheid vertegenwoordigen, waardoor de doelen van de Raad werkdadig tot effect worden geleid.

Zie ook:

Dossier Pauselijke Raad 'Cor Unum'

Met Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Humanam progressionem
Oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling (17 augustus 2016)
van Paus Franciscus, ter oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling per 1 januari 2017, is dit artikel vervallen.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 18 september 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam