• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
En vóór de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En rondom de troon waren vier dieren, bezaaid met ogen voor en achter.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 4)
 
En het eerste dier geleek op een leeuw en het tweede op een jonge stier, en het derde dier had een gelaat als van een mens en het vierde dier geleek op een adelaar in zijn vlucht.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 4)
 
En de vier dieren hadden elk zes vleugels; rondom en vanbinnen zijn zij met ogen bezet. En zij roepen zonder rusten dag en nacht: “Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser, die was en die is en die komt.”
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 4)
 
En telkens als de dieren heerlijkheid, eer en dank brengen aan Hem die op de troon is gezeten en die leeft in de eeuwen der eeuwen,
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 4)
 
vallen de vierentwintig oudsten neer voor Hem die op de troon is gezeten en die leeft te aanbidden die leeft in de eeuwen der eeuwen. En zij werpen hun kronen neer voor de troon, zeggend:
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 4)
 
“Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht; want Gij hebt het heelal geschapen: door uw wil ontstond het en werd het geschapen.”
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam