• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
tot aan de dag waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, en ten hemel werd opgenomen.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Laatste samenkomst; Hemelvaart
Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten maar de belofte van de Vader af te wachten, “die gij van Mij vernomen hebt:
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.”
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Toen zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?”
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.”
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen,
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam