• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
3. Het recht op informatie

Vooral echter dienen alle betrokkenen hun geweten juist te vormen omtrent het gebruik van deze middelen, in het bijzonder met betrekking tot bepaalde problemen, die op het ogenblik scherper bediscussieerd worden.
Het eerste probleem betreft de informatie ofwel het verzamelen en verbreiden van nieuwsberichten. Het is duidelijk, dat de vooruitgang van de moderne samenleving en de steeds nauwere betrekkingen tussen de mensen onderling, de informatie zeer nuttig en als regel noodzakelijk hebben gemaakt. Daar een publieke en tijdige mededeling immers van gebeurtenissen en feiten blijft iedereen vollediger en voortdurend op de hoogte, zodat men beter in staat is, op doeltreffende wijze mee te werken aan het algemeen welzijn en bij te dragen tot grotere vooruitgang van heel de burgerlijke samenleving. Er bestaat dus in de menselijke samenleving een recht op informatie over zaken , die van belang zijn voor de mensen als individuen of als leden van de maatschappij, naargelang van ieders omstandigheden. De juiste uitoefening echter van dit recht vereist, dat de publicatie naar haar inhoud altijd met de waarheid overeenkomt en, met behoud van de rechtvaardigheid en de liefde, volledig is. Bovendien moet de wijze van publiceren moreel verantwoord en passend zijn door nl. de morele normen, de erkende rechten en de waardigheid van de mens nauwgezet te respecteren, zowel bij het verzamelen als bij het verspreiden van nieuws. Want niet alle kennis is nuttig, maar het is de liefde die opbouwt. (1 Kor. 8, 1)

Document

Naam: INTER MIRIFICA
Over de publiciteitsmedia
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 4 december 1963
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens nr. 0711, uitg Gooi & Sticht
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam