• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE HEILIGE DRIE-EENHEID EN MARIA

Dierbare broeders en zusters, Goeie dag !

Vanmorgen heb ik mijn eerste bezoek gedaan aan een parochie van het bisdom Rome. Ik dank de Heer en vraag u te bidden voor mijn pastorale dienst aan deze Kerk van Rome die de zending heeft voor te gaan in de universele naastenliefde.

Het is vandaag Drievuldigheidszondag. Het licht van de Paastijd en Pinksteren vernieuwt ieder jaar in ons de vreugd en verwondering van het geloof: erkennen wij dat God niet iets vaag is, onze God is geen aerosol-god, Hij is concreet, geen abstractie, Hij heeft een naam: “God is liefde”. Geen gevoelsmatige, emotionele liefde, maar de liefde van de Vader die aan de oorsprong ligt van ieder leven, de liefde van de Zoon die op het kruis sterft en die verrijst, de liefde van de Geest die de mens en de wereld vernieuwt. Denken dat God liefde is, doet ons zo goed, omdat Hij ons leert lief te hebben, ons aan elkaar te geven zoals Jezus zich aan ons heeft gegeven en die met ons op weg gaat. Jezus gaat met ons op de weg van het leven.
De Heilige Drie-eenheid is niet het resultaat van menselijke redenering ; Zij is het gelaat dat God zelf geopenbaard heeft, niet uit de hoogte van op een leerstoel, maar door met de mensheid op weg te gaan. En Jezus heeft ons zelf de Vader geopenbaard en de Heilige Geest beloofd. God is in de geschiedenis van het volk Israël met Zijn volk op weg gegaan, ook Jezus is altijd met ons op weg en heeft ons de Heilige Geest beloofd die vuur is, die ons alles leert wat wij niet weten, die ons innerlijk leidt, ons goede gedachten en goede inspiratie geeft.
Vandaag loven wij God niet om een bepaald mysterie, maar om Hemzelf, "om Zijn immense glorie", zoals de hymne in de liturgie zegt. Wij loven en danken Hem omdat Hij liefde is en ons tot de gemeenschap met Hem roept die het eeuwige leven is.
Leggen wij onze lof in de handen van de Maagd Maria. Zij, de nederigste van de schepselen, is dank zij Christus reeds aangekomen aan het einde van de aardse pelgrimstocht: Zij is reeds in de glorie van de Drie-eenheid. Daarom schittert Maria, onze Moeder, als een teken van vaste hoop voor ons. Zij is de Moeder van de hoop. Zij is ook de Moeder die ons troost, de Moeder van vertroosting en de Moeder die ons onderweg begeleidt. Bidden wij nu allen samen tot de Moeder die ons onderweg begeleidt.

Document

Naam: DE HEILIGE DRIE-EENHEID EN MARIA
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 26 mei 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam