• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

SESSIO XI - PASTOR AETERNUS GREGEM
Sessie 11 - Over de intrekking van de Pragmatische Sanctie (fragment)

De relatie tussen Paus en Concilie

... Wij menen dat wij niet met goed geweten van de herroeping van de zo goddeloze (pragmatische) sanctie (van Bourges) en van de inhoud daarvan ... kunnen of moeten worden afgehouden of ervan afzien.

En ook dit moet ons niet raken, dat de sanctie zelf en haar inhoud uitgevaardigd zijn op het Concilie van Basel en op aandrang van het Concilie zelf door de vergadering te Bourges aanvaard en aangenomen zijn, omdat al deze dingen, na het overbrengen van datzelfde Concilie van Basel (naar Ferrara, op 18 september 1437) ... door Paus Eugenius IV zaliger gedachtenis, door het (niet erkende) Concilie van Basel ... leken te zijn uitgevaardigd en daarom geen kracht konden hebben, omdat het vaststaat, niet alleen op grond van het getuigenis van de Heilige Schrift, uitspraken van de heilige vaders en ook van de andere Romeinse bisschoppen, onze voorgangers, en de decreten van de heilige kerkelijke wetten, maar ook uit een eigen bekentenis van diezelfde Concilies, dat alleen de bisschop van Rome, die voor de duur van zijn ambt het gezag heeft over alle Concilies, het volle recht en macht heeft Concilies bijeen te roepen, te verplaatsen en op te heffen ... .

Document

Naam: SESSIO XI - PASTOR AETERNUS GREGEM
Sessie 11 - Over de intrekking van de Pragmatische Sanctie (fragment)
Soort: 5e Concilie van Lateranen - Bul
Auteur: Paus Leo X
Datum: 19 december 1516
Copyrights: © 2013, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 16 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam