• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Boetesacrament heeft vaak in het middelpunt gestaan van de overwegingen van de kerkvaders, juist op grond van het grote belang op de weg van het christelijk leven, vanaf het ogenblik dat “het ons opnieuw in de genade van God herstelt en ons met Hem in innigste vriendschap verbindt” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1468. De Kerk zet de boodschap van vergeving en verzoening die Jezus heeft laten weerklinken, voort en houdt niet op heel de mensheid uit te nodigen zich te bekeren en te geloven in het Evangelie. Zij maakt zich de oproep van de apostel Paulus eigen: “Wij zijn dus gezanten van Christus. God roept u op door ons woord. Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen!” (2 Kor. 5, 20). Jezus verkondigt in zijn leven de barmhartigheid van de Vader en stelt deze tegenwoordig. Hij is niet gekomen om te veroordelen, maar om te vergeven en te redden, om ook in de diepste duisternis van lijden en zonde hoop te geven, om het eeuwige leven te schenken; zo ontaardt de ervaring van de zonde in het Boetesacrament, in het “geneesmiddel van de belijdenis” niet in wanhoop, maar ontmoet zij de Liefde die vergeeft en verandert. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verzoening en boete in de zending van de Kerk in deze tijd, Reconciliatio et paenitentia (2 dec 1984), 31

God, “die rijk is aan erbarming” (Ef. 2, 4), zoals de vader uit de parabel van het Evangelie Vgl. Lc. 15, 11-32 , sluit zijn hart voor niemand van zijn kinderen, maar Hij wacht op hen, Hij zoekt hen, Hij bereikt hen daar waar het afwijzen van gemeenschap gevangen houdt in afzondering en verdeeldheid, Hij roept hen op zich rond zijn tafel te verzamelen, in de vreugde van het feest van vergeving en verzoening. Het ogenblik van het lijden, waarop de verleiding zou kunnen opkomen om zich over te geven aan moedeloosheid en wanhoop, kan zo veranderen in een tijd van genade om zich in zichzelf te keren en als de verloren zoon van de parabel opnieuw na te denken over het eigen leven, daarbij de fouten en de tekortkomingen ervan te erkennen, heimwee te voelen naar de omarming van de Vader en opnieuw de weg te gaan naar zijn Huis. Hij waakt in zijn grote liefde altijd en overal over ons bestaan en wacht op ons om ieder kind dat terugkeert naar Hem, de gave aan te bieden van de volledige verzoening en vreugde.

Document

Naam: ‘STA OP! UW GELOOF HEEFT U GERED’ (LC. 17, 19)
Voor de 20 Wereld Zieken Dag (2012)
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 november 2011
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana/SRKK Kerkelijke Documentatie 2012/1
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam