• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Welke betekenis hebben de Psalmen voor onze gebeden?

De Psalmen behoren met het 'Onze Vader' tot de grootste gebedsschat van de Kerk. Daarin wordt op onvergankelijke wijze de lof van God gezongen.

Het Oude Testament bevat 150 Psalmen. Ze vormen een deels duizenden jaren oude verzameling van liederen en gebeden die ook vandaag de dag nog worden gebeden in de gemeenschap van de Kerk – in de zogenaamde getijden. De Psalmen behoren tot de mooiste teksten van de wereldliteratuur en weten ook moderne mensen te raken door hun spirituele kracht.

Heeft mijn persoonlijke bidden iets te maken met het bidden van de Kerk?

In de liturgie van de Kerk, de getijden en de heilige Mis, worden gezamenlijk gebeden gesproken die uit de Heilige Schrift of uit de traditie van de Kerk stammen. Ze verbinden het individu met de biddende gemeenschap van de Kerk. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2655-2658.2662

Christelijk bidden is geen privézaak, maar het is wel zeer persoonlijk. Het persoonlijke gebed zuivert zich uit, verruimt zich en versterkt zich wanneer het regelmatig uitmondt in het bidden van de hele kerk. Het is een groot en fraai teken, wanneer overal op aarde gelovigen op hetzelfde moment verenigd zijn in dezelfde gebeden en daarmee één en dezelfde lof van God zingen.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 6 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam