• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
”De Kerk wil in heel de wereld de Kerk van de armen zijn”, heb ik gezegd tijdens mijn bezoek in Brazilië. “Zij wil heel de waarheid opdiepen die vervat ligt in de zaligsprekingen en vooral in de eerste: ‘Zalig de armen van geest’ (...). Zij wil deze waarheid onderrichten en in praktijk brengen, zoals Jezus, die gekomen is om te doen en te leren” H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de bewoners van de krottenwijk Vidigal te Rio de Janeiro (2 juli 1980), 4.

De jonge kerken, die meestal leven onder volken die geteisterd worden door wijdverspreide armoede, drukken deze zorg vaak uit als een integrerend deel van hun zending.

Na herinnerd te hebben aan het voorbeeld van Jezus schrijft de derde conferentie van de bisschoppen van Latijns Amerika, dat “de armen bij voorkeur de aandacht verdienen, onverschillig in welke morele of persoonlijke situatie zij zich bevinden. Het beeld van God in de mensen, die geschapen zijn als beeld en gelijkenis van God om zijn kinderen te zijn, wordt verduisterd en zelfs gekwetst. Daarom verdedigt en bemind God hen. Daaruit volgt dat de missie allereerst bestemd is voor de armen en hun evangelisatie is bij uitstek teken en bewijs van de zending van Jezus” Documenten van de algemene bijeenkomst van het episcopaat van Latijns Amerika te Puebla (1979), 3757 (1142).

De Kerk die trouw wil zijn aan de geest van de zaligsprekingen, is geroepen tot solidariteit met ieder soort armen en onderdrukten. Daarom vermaan ik alle leerlingen van Christus en alle christelijke gemeenschappen, van de gezinnen tot de bisdommen, van de parochies tot de kloosterinstituten, om op edelmoedige wijze hun leven te herzien in de zin van solidariteit met de armen.

Tevens dank ik de missionarissen, die door hun liefdevolle aanwezigheid en hun nederige dienst werken voor de integrale ontwikkeling van de mens en van de maatschappij door scholen, gezondheidscentra, leprozerieën, verzorgingshuizen voor gehandicapten en bejaarden, initiatieven voor de promotie van de vrouw, e.d. ik dank de priesters, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen en de leken voor hun toewijding, terwijl ik de vrijwilligers van particuliere organisaties, die nu steeds talrijker worden en zich wijden aan deze werken van naastenliefde en menselijke vooruitgang, aanmoedig.

Het zijn immers deze liefdewerken die de ziel van heel de missieactiviteit tonen; de liefde, de drijfveer voor de missie is en blijft en ook “de enige maatstaf volgens welke alles gedaan of niet gedaan, veranderd of niet veranderd moet worden. Zij is het beginsel dat iedere daad moet leiden en het doel waarnaar iedere daad moet streven. Als men handelt met het oog op de liefde of geïnspireerd door de liefde, is niets ongepast en alles goed” Isaac de Stella, Preken, Sermones. 31: PL 194,1793.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 20 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam