• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het motto van kardinaal Newman was Cor ad cor loquitur, ofwel “Het hart spreekt tot het hart”. Dat werpt een licht op zijn opvatting van christelijk leven als een roeping tot heiligheid, die ervaren wordt als een diep verlangen van het menselijk hart naar intieme gemeenschap met het hart van God. Hij wijst ons erop, dat trouw aan het gebed ons geleidelijk omvormt naar Gods gelijkenis. Zo schreef hij in een van zijn vele mooie preken “de gewoonte van het gebed, de oefening om zich tot God te wenden op elk moment, op elke plaats, in elke nood - gebed, zeg ik, heeft wat je zou kunnen noemen als natuurlijk effect dat de ziel wordt vergeestelijkt en opgeheven. Een mens is dan niet langer meer wat hij daarvoor was. Langzaam aan (…) heeft hij dan een nieuwe gedachtenwereld opgezogen en is hij van nieuwe principes doordrongen” H. John Henry Kardinaal Newman, Parochial and plain Sermons. IV, 230-231. Het Evangelie van vandaag vertelt ons dat niemand twee heren kan dienen Vgl. Lc. 16, 13 . En de zalige John Henry leert ons over het gebed hoe het de gelovige christen definitief binnenleidt in de dienst van die enige ware Meester die onze onvoorwaardelijke toewijding kan vragen Vgl. Mt. 23, 10 . Newman helpt ons te begrijpen wat dit voor het dagelijks leven betekent. Hij zegt dat onze goddelijke Meester van ieder een bepaalde eigen taak, een “specifieke dienst” vraagt, die heel speciaal aan elk afzonderlijk mens wordt toevertrouwd. “Ik heb mijn opdracht”, schreef hij, “ik ben een schakel in een keten, een verbindend element tussen mensen. Hij heeft mij niet voor niets geschapen. Ik moet goed doen, zijn werk doen. Ik moet een vredesengel zijn, op mijn plek een preker van de waarheid (…) als ik maar zijn geboden onderhoud en Hem dien in mijn roeping” H. John Henry Kardinaal Newman, Meditations and Devotions. 301-2.

Document

Naam: TIJDENS DE H. MIS WAARONDER DE ZALIGVERKLARING VAN KARDINAAL JOHN HENRY NEWMAN IN COFTON PARK OF REDNAL, BIRMINGHAM
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 19 september 2010
Copyrights: © 2010 - Libreria Editrice Vaticana / Secretariaat RK Kerk
Vert.: Herman Lohman MA; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam